Rapport Olympische Spelen aangeboden aan Tweede Kamer

11 nov 2011

Vandaag ontving de Tweede Kamer het rapport over de maatschappelijke kosten en baten van organisatie van Olympische Spelen in Nederland in 2028. De organisatie lijkt een positieve bijdrage aan de welvaart voor Nederland te kunnen leveren.

De minister van VWS vroeg Rebel en Arup om een evaluatie-instrument te ontwikkelen dat de maatschappelijke kosten en baten van Olympische en Paralympische Spelen in 2028 constant kan monitoren. Zodat de juiste beslissing over het wel of niet indienden van een bid te nemen is. Ook zijn veranderende omstandigheden – zoals economische ontwikkeling, opbrengsten uit nieuwe media en de dreiging van terrorisme – altijd mee te nemen als Nederland verder komt in de besluitvorming. Bovendien zal de evaluatie zo geen appels met peren vergelijken. Dat was vaak een probleem bij organisatie van eerdere Olympische Spelen in andere landen.

Het instrument is nu voor het eerst toegepast op vijf ruimtelijke varianten. Er blijken drie kansrijke varianten te bestaan: een Olympische Zone aan de binnenzijde van de ring A10 in de Amsterdamse haven; het gebied rond de Amsterdam Arena; en op de oevers van de Maas in de Rotterdamse binnenstad.. Bij deze varianten lijkt het niet onmogelijk dat zij een positieve bijdrage aan de Nederlandse welvaart zullen leveren.

Share:

  • Open gallery

    De Tweede Kamer het rapport over de maatschappelijke kosten en baten van organisatie van Olympische Spelen in Nederland in 2028.