Vælg sprog
DA
Cityringen; Cityringen;

Cityringen, København

Cityringen: En arkitektonisk vision for Københavns næste metrogeneration

København er et af de mest tætbefolkede områder i Danmark. Den nye cirkulære metro-udvidelse, Cityringen, udvider byens nuværende metro-system, og er en vigtig del i arbejdet med at få hovedstaden CO-neutral i 2025. Metroselskabet udnævnte Arup i joint venture med Cowi og Systra som tværfaglig teknisk rådgiver for det ambitiøse design & build-projekt, byens største byggeprojekt i mere end 400 år.

Den nye metrolinje skal opmuntre flere beboere til at fravælge bilen, og tilvælge et mere miljøvenligt offentligt transportnetværk. De mere end 16 kilometer dobbelt-tunnel og 17 nye stationer, sikrer Cityringen at størstedelen af Københavns indbyggere befinder sig inden for 600 meter fra en tog- eller metrostation. 

Arup ledte det arkitektoniske design, og anlagde en bruger-centreret tilgang til hvert aspekt af projektet.  Vores intuitive minimalisme, inspireret af den skandinaviske designtradition, har ført til rummelige, lysfyldte stationer med karakteristiske stations-facader, der afspejler den lokale kontekst af de byområder stationerne ligger i.

 

Projektbeskrivelse


17 nye stationer

16kmdobbeltboret tunnel  

2007Arup hyret ind som projekterende 

Vi tegnede stationerne med henblik på at være nemme at rengøre og vedligeholde, samt nemme at bruge og navigere. Jeg synes, de kombinerer funktionalitet og elegance på en måde, som Danskere vil genkende og værdsætte.   ” Nille Juul-Sørensen Director

Designet som et samlesæt

Arup ledede det arkitektoniske arbejde med de 17 stationer, der blev skabt som et gigantisk samlesæt. Resultatet førte til et utroligt omkostningseffektivt og rationelt design- og byggesystem, som samtidig giver plads til individuelle elementer.

Hver station har en unik identitet, der tilsammen bidrager til en intuitiv måde at finde vej, og gør metroen let at navigere i, selv for børn. De skulpturelle vægpaneler, som er unikke for hver station, fungerer som indre facader der bidrager til genkendeligheden, og gør det let for passagererne at navigere rundt i metroen. vægpanelerne forstærker samtidig hver stations unikke identitet. Som en hyldest til de lokalområder, stationerne betjener, indeholder de farver og materialer, der gengiver kvarterernes bymæssige karakter over jorden, såsom brugen af smukke, fossil-indlejrede sandfarvede kalkstenspaneler ved Marmorkirken eller anvendelsen af en klar rød vægbeklædning for at identificere stationer med omstigning til S-tog.

Lys og funktion

Vores vision var, at hvert eneste element skulle fungere dobbelt-funktionelt. Ud over at fungere som røgventilation, lader de asymmetriske, skulpturelle ovenlysvinduer stationerne blive oplyst af dagslys, hvilket understreger det enkle design, og samtidig giver et element af visuel spænding for folk over jorden. På samme måde er belysningsdesignet fuldt integreret med arkitekturen, og bruger origami-lofternes avancerede geometri som reflektorer i sammehæng med den skræddersyede LED-belysning.


Kompakt, smart design

De kompakte førerløse tog i Københavns eksisterende Metro gjorde det muligt for vores team af ingeniører, arkitekter og transporteksperter at designe korte perroner. Dette er med til at mindske det samlede fodaftryk for undergrundsstationerne og minimere behovet for nedrivning og byggepladser i byen, under opførsel. Stationerne blev designet som Cut & Cover-konstruktioner, med et overordnet fodaftryk på mindre end 64 m x 20 m - og hvor det var muligt, blev de placeret under eksisterende veje, parker og pladser for at minimere påvirkningen af trafik, forsyningsledninger og private ejendomme. 

Også andre design-elementer med dobbelt-funktionalitet bidrog til at reducere stationernes overordnede fodaftryk. Vi designede ovenlysene til at udlufte stationen i tilfælde af brand, hvilket mindsker afhængigheden af mekaniske røgventilationssystemer og behovet for yderligere teknikrum på stationen. Vores arbejde med brand- og flugtvejsstrategien, samt tunnelventilation i konceptdesignfasen, bidrog til at reducere det samlede antal flugtsvjeskakte mellem stationerne med ca. 30%. Dermed reduceres den fyskiske og visulle påvirkningen af byrum, hvor der ikke ligger en station.

 

 

En god borger

En større metro-udvidelse betyder en længerevarende forstyrrelse af enhver by, men vores omhyggelige programstyring sikrede at butiksejere, beboere og besøgende kunne forsætte deres dagligdag upåvirket af 8 års byggeri. Det nødvendige arbejde med geotekniske undersøgelser og tunneler blev også planlagt i mindste detalje, og nøje overvåget gennem et omfattende netværk af overvågningspunkter.

Det var ligeledes en udfordrende designopgave at integrere 17 stationer i en historisk bykerne. Ved Marmorkirken blev stationen designet til at blive placeret 40 meter under jorden for at tilpasse sig kirkens fundamenter fra nittenhundredetallet. Ved Gammel Strand blev stationen delvist bygget under Slotsholmskanalen, mens kanalen blev holdt åben for turistbåde,  der sejlede gennem en tunnel over byggepladsen.

Vi mener, at Cityringen er et storslået eksempel på elegant og intuitivt stationsdesign, baseret på Københavnernes behov, og en videreførsel af kvaliteterne i byens eksisterende metrosystem. Det beviser, at banearkitektur kan bidrage stærkt til en bys identitet med et design, der kan drives omkostningseffektivt, langt ind i fremtiden.

Find ud af mere om vores arkitektydelser og vores jernbaneydelser.