Vælg sprog
DA
Fjord Link Frederikssund; Fjord Link Frederikssund;

Fjordforbindelsen’, Frederikssund

Fjordforbindelsen: Hensynsfuld bro over Roskilde Fjord styrker regional infrastruktur

En robust infrastruktur med forbedret lokal mobilitet og reduceret rejsetid kan give en region et økonomisk løft. Men hvordan afvikler man, midt i et knudepunkt, et vejprojekt, som tager hensyn til den lokale kontekst gennem alle faser fra design og udbud til selve byggefasen, til tiden og inden for budgettet?

Fjordforbindelsen er en alternativ rute til vippebroen Kronprins Frederiks Bro fra 1935 og kommer til at lindre den eksisterende trængsel lokalt i Frederikssund betragteligt. Marbæk-området syd for Frederikssund forbindes med Tørslev Hage på den anden side af fjorden via en ny højbro (Kronprinsesse Marys Bro) på 1,36 km, 8 km dobbeltrettet motortrafikvej og 15 mindre brokonstruktioner.

Arup har samarbejdet med Vejdirektoratet på projektet siden 2014 og leveret en række indbyrdes sammenhængende, tværfaglige ydelser fra forberedende arbejde og detaljeret design til udbudshåndtering og tilsyn under byggefasen. Vi trækker på ekspertise fra en bred vifte af vores kontorer globalt og har dermed været i stand til at levere ydelser spændende fra geoteknik, motortrafikvej og afvanding over intelligente transportsystemer og brokonstruktion til ekspertise inden for miljø, maritimt ingenørarbejde og vandteknik.

Forbindelsen er færdiggjort næsten tre måneder før tid, hvilket vi er stolte af projektets størrelse og kompleksitet taget i betragtning. Selve infrastrukturprojektet er blevet leveret parallelt med udbud og mobilisering af Danmarks første free flow-betalingsanlæg.

Arup har spillet en afgørende rolle i projektudviklingen fra konceptdesign til overlevering i tæt samarbejde med Vejdirektoratet og totalentreprenøren.

At afbalancere modstandsdygtigt brodesign med miljøhensyn

Helt fra konceptdesignfasen har projektteamet haft de miljømæssige hensyn som fokusområde. I egenskab af EU-udpeget Natura 2000-område er Roskilde Fjord et tilholdssted for trækfugle. I tæt samarbejde med kunden har Arups tværfaglige team omhyggeligt udarbejdet et designkoncept, der tager hensyn til de smukke omgivelser og dyrelivet.

Projektet blev færdig før tid og væsentligt under budget – det suveræne teamwork fra et dedikeret og yderst kompetent team tillige med en særdeles samarbejdende tilgang fra alle involverede parter har gjort det muligt. ” Henrik Vincentsen projektdirektør - Vejdirektoratet

Teamet har taget højde for miljømæssige begrænsninger såsom sarte ålegræsområder, løst bundfald i fjorden og støjemission tæt på beboelsesområder. Dertil kommer drøftelser med de danske myndigheder om tilladelse til at indarbejde en række krav i udbudsmaterialet med henblik på at minimere miljøpåvirkninger. Såvel underkonstruktioner som højbroens overkonstruktioner blev udpeget til at skulle flugte med de krav. Ligeledes blev der ved cantileverbroens konstruktion lagt vægt på en fremgangsmåde, som var skånsom for miljøet.

Frigørelse af værdi via konsultativ dialog

Arup faciliterede og støttede den konkurrenceprægede dialog i udbudsfasen. Det resulterede i et sæt udbudsdokumenter skræddersyet til markedskravene, samtidig med at fastholdelse af kundens målsætninger blev sikret. Tilbudsgiverne har på den måde haft mulighed for at fremlægge forskellige løsninger og tilrette deres tilbud i overensstemmelse med deres foretrukne konstruktionsteknologier. Arup har rådgivet Vejdirektoratet om videreudvikling af kontraktkravene for at opnå den størst mulige grad af fleksibilitet for tilbudsgiverne. Den fremgangsmåde banede vejen for at fastholde kundens budgetmål samtidig med, at der tilførtes værdi på nøgleområder som fx en reduktion af antallet af brop riller fra 18 til 16 og dermed opnåelse af en mere skånsom påvirkning af havbunden. Ved udvælgelsen af tilbudsgiverne blev det blandt andet taget i betragtning, at der i et af tilbuddene var indarbejdet passende miljøforanstaltninger såsom håndtering af sedimentudslip.

Vi har trukket på Arups færdighededer globalt, og det har været ekstremt givende at bidrage helt fra designfasen og til levering af et så veludført projekt. ” Rachel Kenny Rachel Kenny Associate Director

Tilsyn på byggepladsen, projektledelse og digitale værktøjer

Arups erfaring med præfabrikerede, segmentopdelte og afbalancerede cantileverbroer tillige med dybe fundamenter har tilført solid ekspertviden i samtlige af projektets faser, på byggepladsen og på støberiet i Polen. I byggefasen har Arup, i samarbejde med Vejdirektoratets team, været ansvalig for fagligt tilsyn og kontrakthåndtering. I forhold til miljø har et afgørende element været at sikre implementering af de afhjælpende foranstaltninger som for eksempel forebyggelse af sedimentudslip i ålegræssæsonen.

Vores ekspertise inden for digital projektledelse er blevet rullet ud i dets fulde længde fra visualisering og modellering af designs til udarbejdelse af byggepladsstyring og -overvågning tillige med en fælles platform for de geografisk spredte teams af specialister; mere end 200 medarbejdere og 20 forskellige nationaliteter, da projektet var på sit højeste.

Arups mangeartede kompetencer har tjent til at yde kunden en kontinuerlig og sammenhængende rådgivning fra designfasen til færdiggørelsen - og til at sikre tilliden til et slutprodukt af høj kvalitet.