Vælg sprog
DA
; ;

Nyt Hospital Bispebjerg, København, København

Opgradering af operationelt hospital uden forstyrrelser af patientplejen

De fleste lande står over for et stigende pres for at udvide deres tilbud om sundhedspleje, og arbejder derfor på at opgradere deres eksisterende hospitaler til kliniske faciliteter i verdensklasse -  samtidig med at de fortsat sikrer medicinsk behandling af borgere under byggearbejdet.

I København gennemgår Bispebjerg Hospital et omfattende renoverings- og udvidelsesprojekt, der skal sørge for 75.500 m² nye sundhedsfaciliteter.

Den fredede grund på den 106 år gamle hospitalscampus vil nu få seks nye patienttårne, forbundet med fire gennemsigtige gallerier, der giver mulighed for maksimal udsigt over de tilhørende haver. Opgraderingen skal facilitere en holistisk patientplejeoplevelse, med bl.a. en ny akutafdeling, intensivafdeling, ambulatorieafsnit, føde- og børneafdeling, en røntgen-og radiologiafdeling samt et operationsafsnit.

Men hvordan kan man renovere og udvide et hospital, mens man samtidig sikrer fuld driftskapacitet igennem byggeperioden?

Et joint venture bestående af Arup, KHR Architecture og EYP blev udnævnt af Region Hovedstaden til at rådgive og levere et projektforslag samt udbudsmateriale i et detaljeret funktionsudbud.

Den detaljerede udbudsstrategi er designet til at minimere risikoen ved projektaflevering, holde omkostningerne inden for budgettet samt give plads til, at entreprenøren kan udføre optimeringer - samtidig med, at hospitalet forbliver fuldt funktionsdygtigt under byggearbejdet.

Projektbeskrivelse


75.000 m2 nybyggeri

Til gavn for 450.000 beboere

576 patientstuer

Opgradering af et levende hospital

En af de vigtigste udfordringer i dette projekt ligger i begrænsningerne af byggepladsen, som huser den eksisterende hospitalsbygning. En nærliggende fløj af det eksisterende hospital - Bygning 7 – huser de kritiske funktioner, herunder operationsrum og radiologi, som skal overføres til det nye hospital og forblive fuldt funktionsdygtige under opførelsen.

I et tæt forbundet tværfagligt team sammen med arkitekterne og hospitalet har vores ingeniører og rådgivere udviklet en faseopdelt tilgang til opførelsen, og nøgleordene er designprogrammering og projekt- og designstyring. Denne detaljeorienterede tilgang til planlægningen skal resultere i, at de eksisterende faciliteter kan fortsætte medicinsk behandling uden driftstop.

©KHR

BIM optimerer design

Vores rådgivere har også leveret et fuldkommen tværfagligt design af de nye bygninger, herunder sundhedsteknologisk, konstruktions- og installationsrådgivning samt leveret en række specialydelser, herunder facade- og akustikrådgivning såvel som energisimulering. Grundet den enorme mængde ydelser, der kræves på hospitaler, er særligt travle områder af byggeriet blevet leveret i BIM for at forhindre ”clashes”, minimere problemer for eftertiden samt lette designsamarbejdet.


Sammen med Arup har vi udtænkt et dialogbaseret design og en velovervejet tilgang til byggeriet, der gør det muligt for hospitalet at fungere for fuld kapacitet under opførelsen. ” Lene Stevnhoved Projektleder, Nyt Hospital Bispebjerg

©KHR

Patientstyret sundhedsdesign

Vores dialogbaserede tilgang til planlægningen var med til at sikre, at de forskellige krav fra bygherren, Bispebjerg-kvarteret og kommunen var inkluderet i designet. Dette var nøglen til at projektet kunne leveres med succes. Omfattende rådgivning har præget det patientstyrede design, som lægger en stærk vægt på integreret design: tilgængelighed, fleksibilitet og bæredygtighed er de vigtigste drivkræfter, som skal sørge for at dette helbredelses-centrum kan tilpasse sig det lokale samfunds skiftende behov. Med ansvar for at forbedre patientoplevelsen leverer vores design en fremtidsklar, bæredygtig og funktionel bygning, der tilbyder nem vejvisning for både personale, patienter og besøgende - alt sammen inden for stramme tidsplaner og budgetmæssige begrænsninger.


‘Hospitalet i parken’

Bispebjerg Hospitals nye bygninger efterligner de eksisterende, med pavilloner centreret omkring en akse, designet til at maksimere udsigten over de omgivende grønne områder. De seks nye patienttårne er forbundet med fire gennemsigtige gallerier, der hviler på toppen af en offentligt tilgængelig ”cirkulationssløjfe”, der forenkler vejvisning og reducerer angst ved at forbinde hospitalets besøgende med det fredede campus’ havelandskab, når de bevæger sig gennem det nye anlæg.

I samarbejde med arkitekterne muliggjorde vores konstruktions- og installationsdesign de arkitektoniske krav. Designet, der er udviklet i samarbejde med brugergrupper på hospitalet, sigter mod at skabe et helbredende miljø. Det indendørs miljø er ydermere designet til at maksimere sollys med mange vinduer der kan åbnes af personalet og patienter for at skabe dagslysfyldte rum, mens soveværelserne sigter mod at maksimere beboernes komfort. Til hospitalets campus medfølger et parkeringshus med flere etager samt en laboratorie- og logistikbygning. Derudover finansierer Region Hovedstaden også et nyt mentalt sundhedscenter.