Vælg sprog
DA
The Øresund Link; The Øresund Link;

Øresundsforbindelsen, Malmö, København

Broen er den længste hængebro for vej- og godstogstrafik i Europa

Øresundsforbindelsen forbinder Sverige (Malmö) med Danmark (København). Den Krydser internationle sejlrender og inkludere en 4 km tunnel, en 4 km menneskeskabt ø og en 8 km bro. 
Forbindelsen har har reduceret rejsetiden mellem Danmark og Sverige til 10 min. i bil eller tog, hvilket fremmer kommunikationen og den økonomisk vækst mellem de to regioner.

Arup var et af de ledende medlemmer af det vindende team, ASO Group, som vandt den internationale designkonkurrence om broforbindelsen. Gruppen var var med fra de tidlige planlægningsstadier og var efterfølgende medvirkende til broens design.

Udfordringen var at skabe en elegant bro der var motiveret af, hvad der var ”miljømæssig rigtigt, teknisk muligt og økonomisk forsvarligt og forhindrede enhver afsmittende effket på miljøet”, for at citere aftalen mellem den danske og svenske stat.      

Dette medførte, at den 16 km lange forbindelse mellem Danmark og Sverige blev en af de mest ambitiøse anlægsprojekter i verden.

Broens 490m spændvidde er det længste brospænd i verden der både bære bil- og jernbanetrafik.

Designet

Broen blev konstrueret ud fra en ”Design and Construct” kontrakt.  Udbudsbetingelserne indeholdt tegninger der beskrev de designelementer der skulle opretholdes.

Entreprenøen havde ansvaret for udførelsestegningerne og kunne  dermed skræddersy disse til den mest fordelagtige konstruktionsmetode.

Bygherren, Øresundskonsortiet – et joint venture mellem den Danske og Svenske stat, udviklede en inovativ, planlægnings-, design-, kontraherings- og konstruktionsprocess, der byggede på tillid og samarbejde. Denne unikke tilgang var medvirkende til at projektet overholdt både deadline og budget.

Øresundsforbindelsen åbnede i år 2000, færdiggjort tre måneder før tid og inden for den budgeterede ramme. For et så stort projekt var det en bemækelsesværdig smidig proces der blev gennemført uden tvister.   

Broen er den længste vej- og jernbanebro i Europa og broens 490m spændvidde er det længste brospænd i verden der både bære bil- og jernbanetrafik.

Foruden Civil engineering design, geoteknisk rådgivning, risikovurdering, brandrådgivning og konstruktionstilsyn, havde Arup, som medlem af ASO Group, også ansvaret for kvalitetskontrol under bygerriet.