Selecteer taal
NL
News

Arup op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder

Hester Duijndam, Arup Hester Duijndam Europe Press Office, Netherlands
12 juli 2019

Ons ultieme doel, zoals vastgelegd in de Ove Arup Key Speech, is om de samenleving te dienen en zinvol werk te leveren voor een duurzame gebouwde omgeving. In lijn met deze ambitie hebben we ons verbonden aan de 17 UN Sustainability Development Goals (UNSDG's) en de klimaatdoelstellingen van het Parijs akkoord. Door onze diensten aan te passen en de mogelijkheden te onderzoeken op welke manier we invulling kunnen geven aan deze doelstellingen willen we onze bijdrage leveren.

Een aantal aansprekende voorbeelden laten zien hoe onze projecten bijdragen aan deze doelstellingen. In 2017 namen we bijvoorbeeld deel aan de Dutch Design Week in Eindhoven met ons eerste circulaire project de ‘People's Pavilion’. De ontmoetingsplaats voor creatieve denkers en ontwerpers van over de hele wereld. Bezoekers kregen negen dagen gratis toegang tot meet-ups, presentaties, vergaderingen en muziekevenementen. Dit tijdelijke gebouw bestond voor 100% uit geleend materiaal om zo een minimale CO2 footprint te bewerkstelligen. De gebruikte materialen zijn na het evenement onbeschadigd teruggegeven aan hun eigenaren. Dit project heeft geleid tot een radicale en nieuwe interpretatie van circulaire bouw. En geeft duurzame gebouwen een nieuwe toekomst.

bestond voor 100% uit geleend materiaal om zo een minimale CO2 footprint te bewerkstelligen. De gebruikte materialen zijn na het evenement onbeschadigd teruggegeven aan hun eigenaren. Dit project heeft geleid tot een radicale en nieuwe interpretatie van circulaire bouw. En geeft duurzame gebouwen een nieuwe toekomst.

Een recenter en bekroond (Dutch Design Award, Public Award ARC19 en de NRP Gulden Feniks) project is LocHal in Tilburg. Een culturele ontmoetingsplaats die deze iconische industriële hal weer tot leven heeft gebracht. Het nieuwe, multifunctionele gebouw is een knooppunt voor kennisuitwisseling, biedt onderdak aan de bibliotheek Midden-Brabant, seats to meet en een groot aantal lokale culturele hubs, waaronder een investeringsfonds en een regionaal kennisinstituut. Duurzaam klimaatontwerp en temperatuurregeling waren een van de belangrijkste uitdagingen tijdens de ontwerpfase van de LocHal.

In ons onderzoeksproject Designing for Urban Childhoods leggen we uit hoe we gezonde en inclusieve, veerkrachtige en competitieve steden kunnen creëren waarin iedereen vrij kan leven, werken en opgroeien. In dit rapport laten we aan de hand van 40 casestudies zien hoe steden leefbaar gemaakt kunnen worden voor iedereen. Met een nadrukkelijke focus op kinderen doen we 14 interventies en beschrijven we 15 acties voor burgemeesters, projectontwikkelaars, investeerders en professionals uit de gebouwde omgeving. .

In Nederland dragen wij bij aan de ontwikkeling van duurzame infrastructuur. Ons project aan de A16 bij Rotterdam laat onze kwaliteit op dit gebied goed zien. Arup adviseerde RWS bij de uitvoering van duurzaam inkopen. Dit heeft geleid tot een succesvolle aanbesteding met een "energie-positieve tunnel" als resultaat.

Een andere innovatieve benadering van Arup om de CO2-uitstoot te verminderen, is het 74 meter hoge appartementencomplex HAUT en het Merwedekanaalzone project in Utrecht. Arup werkt mee aan de ontwikkeling van deze wijk en laat zien dat steden toegankelijk, leefbaar en toekomstbestendig zijn voor iedereen.

De sleutel tot succes is nauw samen te werken met onze opdrachtgevers om zo tot het gewenste ontwerp en een goed eindresultaat te komen. Het is ons bestaansrecht. We dagen onszelf iedere dag uit om onze opdrachtgevers het beste advies te kunnen blijven geven. Dit doen we door te blijven leren, innoveren en inspireren.

We kiezen bewust om te werken aan uitdagende en projecten met een duurzaamheidslabel. Daar waar we de grootste impact kunnen hebben op de economie, de maatschappij en het milieu.

Verandering inspireert ons

We leven in een tijdperk waarin mensen meer dan ooit vertrouwen op de kennis van ingenieurs en ontwerpers. Ze geven ons de antwoorden en hebben oplossingen voor onze wereldwijde uitdagingen, zoals klimaatverandering, explosieve groei van onze bevolking in steden en de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen.

Met onze nieuwe inzichten over duurzame ontwikkeling stimuleren we ontwerpers en partners om hun kennis te vergroten en ons op de markt te positioneren om andere partijen positief te beïnvloeden. We investeren daarom in onderzoek en zoeken samenwerking met academici en commerciële partners.

We investeren ook in de branche zelf door deel te nemen aan duurzame initiatieven. Arup is lid van het duurzaamheidscomité TC1, geïnitieerd door Bouwen met Staal en we nemen deel aan de Green Deal - Duurzaam GWW 2.0. We werken nauw samen met de Ellen MacArthur Foundation (wereldleider in circulaire economie) en C40 (globaal netwerk van de grootste steden voor aanpak van de klimaatverandering) door onze kennis te delen. In Nederland zijn we lid van de Circle economy, een stichting die circulariteit bevordert en we werken samen met Madaster, een register voor materialen in de bouw. Onlangs zijn we toegetreden tot het co-creatie-initiatief 'Circulaire viaducten & bruggen'. Opgezet door Rijkswaterstaat en de Bouwcampus.

Op het hoogste niveau

Om ervoor te zorgen dat we een duurzame toekomst hebben, wordt het steeds belangrijker om de economische groei in evenwicht te brengen met de grenzen van onze planeet. Zonder afbreuk te doen aan de sociale behoeften van onze samenleving. Bij Arup is ons beleid erop gericht om de milieubelasting te verlagen en voelen we de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de Energie transitie. Dit resoneert ook in onze missie 'We shape a better world.

Het is nog maar 5 jaar geleden dat we een nieuw duurzaam ontwikkelingsplan implementeerden, gebaseerd op de CO2prestatieladder dat wordt aangeboden door de SKAO. Inmiddels hebben we het certificaat CO2-bewust, niveau 5.

CO2 footprint chart CO2 footprint chart
De grafiek laat een lichte daling zien van onze Co2 emissies met een duidelijke trend na invoering van het nieuwe Co2 beleid. De Co2 prestatieladder stelt ons in staat onze emissies te meten en beheersbaar te maken.

Sinds we deze tool gebruiken, hebben we onze CO2-uitstoot met 15% kunnen verlagen en onze projectportfolio uitgebreid met duurzame resultaten. Op deze pagina worden de documenten gepubliceerd die inzicht geven in de cijfers en de doelstellingen die zijn behaald en opgesteld. Voor meer informatie over SKAO zie: https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Arup

Eigen voetafdruk

Onze doelstelling voor de certificeringsperiode 2018-2021 is om onze CO2-emissies met 5% te verminderen voor respectievelijk vliegreizen en woon-werkverkeer met auto's op fossiele brandstof ten opzichte van ons referentiejaar 2017.

Om ervoor te zorgen dat we deze doelstellingen bereiken, stimuleren we onze mensen bewuste keuzes te maken als het gaat om het maken van een vliegreis en gebruik te maken van alternatieve en digitale communicatiemiddelen zoals videoconferenties. Bovendien hebben we sinds januari 2019 een nieuw mobiliteitsplan om onze CO2 verder te kunnen reduceren.

Het nieuwe beleid voorziet in een carpoolschema voor zakenreizen met volledig elektrische auto's en bevordert internationale zakenreizen per trein. Bovendien stimuleren we onze medewerkers om het openbaar vervoer te gebruiken voor zakenreizen en woon-werkverkeer. Om deze doelstelling te behalen hebben we gekozen voor een flexibel mobiliteitsplan. Iedereen heeft een travelcard en reist 1ste klas.

CO2 emissions chart CO2 emissions chart
Arup Amsterdam CO2 -emissie- en reductiestrategieën voor het behalen van het Nederlandse CO-2 prestatieladder-certificaatniveau 5