Selecteer taal
NL
; ;

Op weg naar duurzame ontwikkeling: verlagen van CO2 uitstoot.

Ruim 4 jaar na implementatie van een nieuwe duurzaamheidsstrategie, gebaseerd op de CO2-prestatieladder, hebben we succesvol onze eigen CO2-emissies verlaagd met 12% en onze portfolio van duurzame projecten verbreed. 

Voor een duurzame toekomst wordt het steeds belangrijker om economische groei in evenwicht te brengen met de planetaire grenzen zonder de sociale behoeftes van de samenleving te beperken. Bij Arup voelen we onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze transitie. Onze missie luidt niet voor niets: ’We shape a better world’

In Nederland gebruiken we de CO2-prestatieladder van stichting SKAO als hulpmiddel om onze uitstoot in kaart te brengen en te reduceren. Dit heeft geresulteerd in een CO2-bewust Certificaat op het hoogste niveau, niveau 5.

 

Beheer van eigen emissies

Voor de Certificeringsperiode 2015 t/m 2017 hebben we als doelstelling (waarde t.o.v. basis jaar 2014) om reductie van 8% per werknemer te realiseren.

Door de snelle groei van ons kantoor stegen onze emissies in 2015. Dit is in 2016 weer gestabiliseerd. Halverwege 2017 hebben we een flinke reductie in emissies behorende bij gebruik van elektriciteit kunnen doorvoeren door over te schakelen op 100% windenergie voor ons kantoor in Amsterdam. Ook is ons wagenpark langzaam aan het verduurzamen door gebruik van meer hybride lease auto’s en we hebben inmiddels ook de eerst volledig elektrische lease-auto’s in gebruik.

Tegen het einde van 2017 bereikten we een reductie van 12% CO2-PL van onze initiële doelen, wat onze doelstellingen overtrof.


Onze nieuwe doelstelling voor april 2019 is om onze emissies in het luchtverkeer en in door brandstof aangedreven auto's met 5% te verminderen. Om dit te bereiken, verhogen we het bewustzijn van onze en moedigen ze aan om videoconferenties te gebruiken om onnodig gebruik van luchtverkeer en andere technieken te vermijden en zo extra CO2-uitstoot te voorkomen. Als we naar andere doelstellingen kijken, moeten we nog een aantal stappen zetten. Om emissies te verminderen, wordt een nieuw mobiliteitsplan geïntroduceerd dat nieuwe maatregelen bevat om de uitstoot van woon-werkverkeer te verminderen. 

 

 

Werken aan een betere wereld

Onze missie, zoals vastgelegd in de Ove Arup Key Speech  is om de samenleving te dienen en een betekenisvolle bijdrage een en duurzamere wereld.

Onlangs hebben we ons gecommitteerd aan het afstemmen van onze business met de 17 UN Sustainability Development Goals  (UNSDG’s) en we onderzoeken we hoe we onze business het beste kunnen laten aansluiten op het Parijs Klimaat Akkoord. We hebben al een actief beleid om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor onze klanten, daar ligt onze grootste kans op positieve impact.  Dit vormt tevens de meest uitdagende opgave. 

In het afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan de Dutch Design Week in Eindhoven met ‘People’s Pavilion’. People's Pavilion was de ontmoetingsplaats voor creatieve denkers en doeners van over de hele wereld. Dit tijdelijke gebouw bestond voor 100% uit geleend materiaal, dat door bedrijven werd geleverd. De gebruikte materialen zijn na het evenement onbeschadigd aan de eigenaars teruggegeven.

Arup heeft bijgedragen aan deze radicaal nieuwe interpretatie van circulair bouwen. En daarmee aan een nieuwe toekomst voor duurzaam bouwen. De grote uitdaging voor Arup bij dit project was om een demontabele verbinding tussen de elementen te ontwikkelen, zonder de elementen te beschadigen en tegelijkertijd een veilig en betrouwbaar gebruik tijdens het evenement te garanderen.

Dit jaar zijn vier zeer duurzame constructies opgeleverd, waar onze designers een hoge energie- en materiaal efficiëntie leverden: QO Hotel, Tacitusbrug, Dafne Schippersbrug en AMS15 Data centre

In ons onderzoeksproject Cities Alive: Designing for urban childhoods hebben we, met behulp van 40 casestudy's uit de hele wereld, een kindvriendelijke benadering van stadsplanning voorgesteld, die ons helpt succesvolle steden te bouwen die werken.

In onze huidige projecten dragen we met ‘A16 Rotterdam’ bij aan de ontwikkeling van hoogwaardige, duurzame infrastructuur voor RWS. Arup droeg bij aan de bevordering van een duurzaam inkoopbeleid, dat resulteerde in een aanbieder met een "energie-positieve tunnel". 

Verder hebben we interessante mogelijkheden gevonden om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals het 74 meter hoge houten woontoren HAUT, en hoe we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van steden die toegankelijk en bewoonbaar zijn voor iedereen met de ‘Merwedekanaalzone’ in Utrecht.

 

 

Museum Voorlinden, Wassenaar. Fotografie: Pietro Savorelli

Verandering inspireren

Met onze vernieuwde inzichten op het gebied van duurzaamheid, sporen we onze ontwerpers aan om een schat aan kennis op te bouwen en positioneren wij onszelf zo in de markt dat er een maximale potentie is om invloed uit te oefenen op andere partijen. We investeren in eigen onderzoek en samenwerkingen met academici en/of commerciële partners.  


We investeren ook in onze eigen branche door deel te nemen aan duurzame initiatieven. Arup is lid van het duurzaamheidscomité TC1, geïnitieerd door Bouwen met Staal en we nemen deel aan de Green Deal - Duurzaam GWW 2.0.


Ook werken we samen met de
Ellen McArtur Foundation
(wereldleider in circulaire economie) door onze kennis te delen. We zijn lid van de Circle economy, een sociale onderneming die circulariteit bevordert en we hebben een intense samenwerking met Madaster, een registerbureau voor materialen in de bebouwde omgeving.

We leven in een tijd waarin meer dan ooit wordt geleund op ingenieurs en ontwerpers om met antwoorden te komen over hoe we globale uitdagingen, zoals klimaat verandering, explosieve groei van de bevolking in steden en grondstof schaarste, kunnen oplossen. Bij Arup nemen we deze verantwoordelijkheid om de wereld te verbeteren en duurzamer te ontwikkelen zeer serieus.