Selecteer taal
NL
; ;

Ankara Fietsstrategie en Masterplan, Ankara

Een miljoenstad fietsvriendelijk maken. Ankara op wielen.

Ankara, de hoofdstad van Turkije, zal in 2040 naar verwachting acht miljoen inwoners tellen. De stad zoekt daarom naar manieren om de mobiliteit van haar inwoners te bevorderen. De toenemende afhankelijkheid van de auto hindert de stedelijke functionaliteit. Het is van cruciaal belang voor de welvaart van Ankara om een veilige, duurzame en praktische alternatieve manier van vervoer aan te bieden.  

In het kader van het Global Future Cities-programma van het Britse FCDO werkt Arup samen met de gemeente Ankara (AMM) aan de aanleg van een stadsbreed en geïntegreerd fietsnetwerk dat aansluit op het openbaar vervoer. Het programma omvat gerichte maatregelen op het gebied van vervoer, stadsplanning en veerkracht gedurende een periode van 24 maanden in Ankara, Istanbul en Bursa. 

In samenwerking met AMM ontwierp ons team van verkeersplanners en verkeersdeskundigen een coherent netwerk van fietsroutes voor het totale plan. Onze consultants op het gebied van verandermanagement gaven advies op het gebied van betrokkenheid en gedragsverandering. Het plan is ontworpen met een brede blik om fietsen te promoten als een geschikt vervoermiddel voor iedereen. Het plan speelt in op de behoeften van diverse groepen, zoals ouderen, gehandicapten, vrouwen en kinderen. 

Duurzaamheid en weerbaarheid vormen de basis van het nieuwe fietsplan. Samen met strategische partner UN-Habitat en AMM hebben we gewerkt aan het afstemmen van de prestatiecriteria op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN en hebben we gekozen voor een partnerschapsaanpak om een meer inclusief stedelijk gebied te realiseren.

Dit project voorziet Ankara van een holistisch plan ter ondersteuning naar duurzaam vervoersaanbod. Mede dankzij Arup en alle belanghebbenden is dit een modelstudie met een inclusieve, multidisciplinaire aanpak en afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ik hoop dat dit project een belangrijke bijdrage zal leveren aan de bevordering van fietsinitiatieven binnen lokale overheden en gemeenschappen. ” Zeynep Karamanlı Trade Manager, British Consulate-General Istanbul

De fietsstad: een op data gebaseerde, mensgerichte aanpak

Het nieuwe fietsplan van Ankara voorziet in een raamwerk voor het ontwikkelen van een fietscultuur in de stad, waarbij gebruik wordt gemaakt van een op data gebaseerde aanpak die de burger centraal stelt. Een veilige fietsinfrastructuur, een grotere beschikbaarheid van fietsen voor alle inwoners en het bevorderen van bewustwording en vaardigheden zijn essentieel om mensen ertoe aan te zetten de auto te laten staan en over te stappen op dit duurzame vervoermiddel, ongeacht leeftijd of sociale status. 

Voor het fietsplan hebben we onder zo'n 10.000 inwoners een enquête gehouden over hun vervoersgewoonten. Daarnaast hebben we focusgroepen georganiseerd met vertegenwoordigers van gemeenten in Ankara, academici, niet-gouvernementele organisaties en fietsgroepen. Onze transportplanners gebruikten het Geografisch Informatie Systeem (gis) om webkaarten te maken van voorgestelde fietsroutes, waardoor de plannen op stadsschaal konden worden geanalyseerd en fietspaden gedetailleerder konden worden weergegeven. Bij vergaderingen en workshops met AMM hebben we gebruik gemaakt van deze stadsplattegronden om een dialoog tot stand te brengen en ervoor te zorgen dat de wijkverbindingen en de toegang tot lokale diensten met behulp van het plan worden verbeterd. 

Het straatbeeld van Ankara wordt gedomineerd door auto's, veel verkeer, slechte luchtkwaliteit en opstoppingen in woonstraten. Deze op auto's gebaseerde stedelijke omgeving kan de uitsluiting van huishoudens met een laag inkomen en andere risicogroepen verergeren, en de toegang tot banen en kansen beperken.Door weerbaarheid te verhogen en gendergelijkheid en sociale inclusie te promoten, hebben we prioriteit gegeven aan de behoeften van ondervertegenwoordigde groepen bij het ontwikkelen van het algemeen plan.

Dankzij maatregelen zoals fietstrainingen en fietsdeelregelingen te bieden in getroffen gebieden is er toegang tot diensten, onderwijs en arbeidsmogelijkheden, waardoor iedereen een actievere rol kan spelen in het leven van Ankara. 

Maatregelen zoals fietstraining en fietsdelingsregelingen in deze buurten bieden toegang tot diensten, onderwijs en werkgelegenheid, zodat iedereen een actievere rol in het leven in Ankara kan spelen.   

                 


De positieve bijdrage van de fiets

Het succes van het fietsplan hangt af van de sociale acceptatie en modaliteitsverandering naar de fiets als dagelijks vervoermiddel. In nauwe samenwerking met AMM hebben onze communicatie- en verandermanagementconsultants advies gegeven over hoe het fietsen te stimuleren en publieke steun voor het plan te verwerven. 

Vanwege de vele gezondheidsvoordelen (minder uitstoot en betere luchtkwaliteit door actieve vervoerswijzen) kan fietsen een positieve invloed hebben op de kwaliteit van leven in een stad. Door het nieuwe uitgebreide fietsnetwerk wordt de veerkracht van de stad vergroot dankzij de uitbreiding van een toegankelijke mobiliteitsplan die een einde maakt aan blokkades op de weg en een vlotte doorstroming van mensen en goederen mogelijk maakt.  

Voor een succesvol fietsplan moeten de fietspaden worden geïntegreerd in het totale mobiele netwerk van de stad. In samenwerking met AMM hebben onze verkeersdeskundigen een plan ontwikkeld dat de beoogde fietsinfrastructuur integreert met het openbaar vervoer. Door stations toegankelijk te maken en voldoende fietsparkeerplaatsen bij knooppunten aan te bieden, wordt fietsen onderdeel van een multifunctioneel openbaar vervoersysteem. De overstap van auto's naar fietsen voor ritten van en naar stations draagt bij naar een beter netwerk. De snelheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer worden  door de afname van het verkeer verbeterd. 

De AMM en de districtsgemeenten zullen aan de hand van het fietsplan een aantal fietsinitiatieven nemen, te beginnen met het ontwerp van een eerste schema. Gedurende de looptijd van 20 jaar moet het fietsplan andere planningsprojecten in Ankara ondersteunen en bijdragen aan de totstandkoming van een duurzamere, veerkrachtige stedelijke omgeving met een betere kwaliteit van leven voor alle inwoners.

Het programma zal, met behulp van een op data gebaseerde, persoonsgerichte methode, Ankara helpen een veerkrachtige, duurzame stedelijke omgeving te worden waarin fietsen wordt gezien als een universele, toegankelijke vorm van vervoer voor iedereen. Het totaalplan waarin de mens centraal staat, plaatst fietsen in het hart van het vervoersnetwerk van een stad en creëert een naadloze mobiliteitservaring voor alle gebruikers. ” Maral Mitilyan Maral Mitilyan Director