Selecteer taal
NL
; ;

Ringweg Antwerpen, Antwerp, Belgium

Creëren van een veiliger verkeerssysteem en een overkapping voor de Ring Antwerpen

Het Departement van Mobiliteit van Vlaanderen in België besloot tot het overkappen van de gehele ring van Antwerpen, over een totale lengte van 20km. Dit had tot gevolg dat het gehele verkeerssysteem van het zuidoostelijke gedeelte van de ringweg, inclusief knooppunten, moest worden herontworpen.

Het overdekken van de ring verbetert de stadsveiligheid, de luchtkwaliteit en vermindert geluidshinder van het verkeer. Daarnaast worden ook wijken ontsloten, waardoor de stad meer samenhang krijgt.

We onderzochten de technische haalbaarheid van een overkapping en ontwikkelden de overdekte ringweg. Een parallel wegensysteem scheidt het bestemmingsverkeer en het doorgaand verkeer, waardoor de verkeersstroom en de veiligheid verbeteren. Aan de hand van maandelijkse workshops met de opdrachtgever, de Organization for Permanent Modernity, en diverse stakeholders, konden we de verschillende tegengestelde belangen in balans brengen bij het ontwikkelen van het nieuwe verkeerssysteem en de overkapping.

Onze integrale aanpak omvatte technische expertise met betrekking tot de constructie van de overkapping zelf, verkeerstechniek, snelwegontwerp en masterplanning, inclusief ondergrondse knooppunten en opritten. We fungeerden als aanjager voor een nieuwe manier van denken over de toekomst van mobiliteit en een focusverlegging van auto's naar andere modaliteiten, zoals de fiets en het openbaar vervoer.  Een leefbare toekomst van de stad Antwerpen en Vlaanderen als geheel vereist ook een ambitieuze verschuiving van perspectief.

De belangrijkste diensten die we leverden waren civiele techniek, duurzaam infrastructuurontwerp, transportadvies en stedelijke planning.