Selecteer taal
NL
Energy Academy; Energy Academy;

Energy Academy Europe, Groningen

BREEAM Outstanding label voor internationaal onderzoeksinstituut op het gebied van energie-innovatie

Energy Academy Europe (EAE) in Groningen biedt onderwijs, doet onderzoek en bevordert innovatie op het gebied van energie voor een overstap naar een toekomst met duurzame energie.

Broekbakema, pvanb architecten en Arup ontwierpen een nieuw gebouw voor dit instituut op basis van een reeks van duurzame oplossingen. We leverden het installatieontwerp en het klimaatconcept.

Zon, aarde, water en lucht

Door het gebouw te laten oplopen van één verdieping aan de zuidzijde tot vijf verdiepingen in het noorden, optimaliseren we de zonwinning met de fotovoltaïsche panelen en de inval van daglicht in het interieur. Het gebouw zal jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit produceren die gelijk staat aan de consumptie ervan.

Lucht en water worden gekoeld en verwarmd met het grondwater. Een kleine vijver aan de zuidzijde vangt het regenwater op, waarmee de planten worden geïrrigeerd en de toiletten doorgespoeld. 

De buitenlucht, die aan de lage kant binnenstroomt, wordt via een 'thermisch labyrint' (zie plaatje) naar de noordzijde geleid, om daar te voorzien in de heersende behoeften. Het atrium is een schakel tussen beide gebouwen en fungeert als afvoer van ventilatielucht uit alle omliggende ruimten, geholpen door zonne-energie en luchtstroom.

De wintertuin vormt een overgangszone tussen binnen en buiten. Het klimaat in deze ruimte kan, als het te warm of te koud is buiten, worden losgekoppeld van het klimaatlabyrint.

De buitenomstandigheden wordt overbrugd door de groenvoorziening binnen en door de glazen schachten, die zijn aangesloten op het thermisch labyrint, als plantenkassen te gebruiken.

Mensen

De gebruikers kunnen kiezen tussen natuurlijk en volledig geconditioneerd klimaat. De natuurlijke ruimten hebben een positief effect op de gezondheid van de gebruikers en op het sociale klimaat. Het ontwerp is bedoeld om anderen te inspireren om variëteit in werkomgevingen te creëren.

Om zo goed mogelijk aan de specifieke eisen van de werkomgeving te kunnen voldoen, zijn gedurende het ontwerpproces de gebruikers veelvuldig geraadpleegd. Deze video laat het ontwerp en de mogelijkheden duidelijk zien.


EAE biedt ruimte aan 1.600 professionals. Het programma omvat onderzoeksfaciliteiten, onderwijsruimten, labs en kantoren. Hier kunnen onderzoekers, studenten en ondernemers elkaar ontmoeten en stimuleren om de internationale energiefaciliteiten voor te bereiden op de nieuwe generaties. Het gebouw heeft een  BREAAM Outstanding energielabel en werd bekroond met de BREEAM Award 2017.