Selecteer taal
NL
Netherlands Institute of Ecology; Netherlands Institute of Ecology;

NIOO, Wageningen

Constructief ontwerp voor een duurzaam en ecologisch gebouw

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet onderzoek naar alle aspecten van de natuur. Duurzaamheid en ecologie zijn centrale thema’s in het ontwerp van Claus en Kaan Architecten voor het nieuwe gebouw van het instituut, waarin ook wordt geëxperimenteerd met een systeem voor hoge temperatuur aardwarmte.

Arup was verantwoordelijk voor het constructief ontwerp, evenals voor het onderzoek naar de efficiëntie en duurzaamheid van bouwmaterialen.

Als onderdeel van het concept voor gebouwinstallaties is een betonnen skelet gebruikt. Het beton is zo duurzaam mogelijk geproduceerd door het gebruik van oud beton en hoogovengranulaat (slakken).

Het ontwerp is zo gemaakt dat er weinig draagmuren nodig zijn, zodat een grote open ruimte ontstaat. Voor de stabiliteit in de constructie wordt gezorgd door betonnen kernen en de wanden rondom de trappenhuizen en brandcompartimenten.

De locatie biedt ruimte aan kantoren, laboratoria en ondersteunende faciliteiten, zoals plantenkassen, volières, opslagruimten voor chemicaliën en gas, een meer en fietsenstallingen. Het totale vloeroppervlak bedraagt 10.000m2.

 

Het NIOO-KNAW-gebouw won de Bouwprijs 2013. De jury spreekt van een krachtige 'architectonische articulatie' en noemt de keuzes op het gebied van duurzaamheid vernieuwend. 

Eerder werd het project onderscheiden met de Gouden Piramide en de Houtprijs.