Selecteer taal
NL

Omgevingswijzer, Nederland

Een beoordelingsinstrument dat de overheid helpt met een geïntegreerde aanpak van ruimtelijke ordening

Een gestructureerde discussie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat vroegen Arup een instrument te ontwikkelen dat het mogelijk maakt regionale plannen en belangen te beoordelen en daarmee tot een meer geïntegreerde aanpak van ruimtelijke ordening te komen.

In samenwerking met TEMAH ontwierpen we een beoordelingsinstrument dat de samenhang tussen verschillende economische, sociale en milieugerelateerde maatregelen laat zien. Dit hulpmiddel, aangeduid als 'Omgevingswijzer', is ontwikkeld aan de hand van de nieuwste webtechnologieën en presenteert vragenlijsten op een gebruiksvriendelijke manier. De gegeven antwoorden worden direct op een heldere en aantrekkelijke wijze gevisualiseerd.

Doordat de Omgevingswijzer de samenhangende gevolgen van ruimtelijke ordening inzichtelijk maakt, wordt het mogelijk om een gestructureerde discussie te kunnen voeren over duurzaamheid.

De structuur van de Omgevingswijzer en de achterliggende duurzaamheidsprincipes komen voort uit nationaal beleid en 'best practices' uit diverse duurzaamheidsgebieden. In 2013 kondigde het ministerie aan de 'tool' officieel te gebruiken bij de beoordeling van infrastructurele projecten als onderdeel van de MIRT-systematiek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Verbeteren van ruimtelijke ordening

Het nieuwe instrument kwam tot stand uit een proces dat op verzoek van Rijkswaterstaat door Arup werd begeleid. Dit behelsde multi-ministeriële workshops, beoordeling van regionale plannen en testen van de Omgevingswijzer op meer dan 20 projecten, met als uiteindelijk resultaat de formulering van een visie en een implementatieplan.

Vooral door de relaties bloot te leggen tussen lokale projecten en nationaal beleid konden we de Nederlandse overheid helpen met de gevolgen van ruimtelijke ordening inzichtelijk te maken.

De Omgevingswijzer kan hier bekeken worden.