Selecteer taal
NL
; ;

QO Amsterdam, Amsterdam

Een van de meest duurzame hotels in Europa

Het ontwerp, de constructie en exploitatie van het QO Amsterdam draait in zijn geheel om duurzaamheid in de breedste zin. De visie vertaalt zich in het motto ‘Treating life well’. Onze technische vertaling hiervan leidde onder andere tot een kas, waarin planten en vissen gekweekt worden, een slim gevelsysteem gebaseerd op algoritmes en een energiesysteem waarbij energie wordt gewonnen uit afval. 

Het hotel, ontworpen door het team van Paul de Ruiter Architecten, Mulderblauw en Arup, is op weg om het eerste hotel in Europa te worden met een LEED Platinum-certificering, een internationaal erkende standaard voor duurzaamheid. Arup leverde het duurzaamheidsconcept, het installatieontwerp en de brandveiligheid.

Projectsamenvatting


819 panelenschuivende slimme gevelpanelen

90%energiebesparingop het koelen

65%energiebesparingop het verwarmen

Intelligente facade

Een van de meest zichtbare duurzaamheidsaspecten van het gebouw is de bewegende façade.

De 819 individueel schuivende façadepanelen reageren op de gewenste kamertemperatuur en het buitenklimaat. De positie van de panelen worden bepaald op basis van een complex algoritme, dat erop gericht is een energiebalans in elke individuele kamer tot stand te brengen, zonder gebruik te maken van aanvullende energie voor verwarming, koeling en ventilatie. Het systeem detecteert wanneer de gast de kamer verlaat en wordt dirigent van het klimaatsysteem en de façadecompositie. Hierdoor verandert het uiterlijk van het gebouw continu. 

Fotografie: ©Ronald Tilleman


De isolerende panelen zijn zodanig ontworpen dat zij warmteverlies zoveel mogelijk beperken en zonlicht reflecteren. De transparante gevel faciliteert passieve zonne-energie. Daardoor kan het klimaatsysteem in de kamer uitgeschakeld worden. Een optimale positie van de panelen zorgt voor het behoud van de kamertemperatuur, die wordt berekend op basis van de bezetting, de individuele kamertemperatuur, persoonlijke voorkeursinstellingen, buitenklimaat en hoeveelheid zonlicht.

Van afval naar energie
Arup baseerde het duurzaamheidsontwerp op simpele principe van ‘de cirkel van het leven’. Dit gold oorspronkelijk als de belangrijkste regel in het leven, waarbij het afval van het ene deel van het ecosysteem het voedsel vormde voor het andere deel. De energievoorziening van het hotel is gestoeld op het sluiten van de cirkel en gebruikmaking van de afvalstromen. In de zomer wordt restwarmte in de grond opgeslagen en tijdens de winter weer teruggepompt voor verwarming. In de winter gebeurt het tegenovergestelde, wanneer restkoude in de grond wordt opgeslagen voor koeling in de zomer.

De ligging en oriëntatie van het gebouw waren niet ideaal voor de toepassing van zonnepanelen. Daarom wordt elektriciteit opgewekt door een alternatieve afvalstroom van lokaal ingezameld frituurvet met behulp van warmtekrachtkoppeling. De warmte, die hierbij vrijkomt, wordt aangewend voor verwarming van het douche-, bad- en kraanwater.  

 

Lokale voedselvoorziening 
Het QO herstelt ook de cirkel van het leven door de relatie terug te brengen tussen de stad en de herkomst van voedsel. Het concept van Persijn, restaurant in het hotel, is gebaseerd op de Nederlandse keuken. Dit betekent dat de menukaart lokale seizoensproducten biedt, waarvan sommige zelfs geteeld zijn in het hotel zelf, in de kas op de bovenste verdieping. Deze is zichtbaar vanaf de bar Juniper & Kin op de bovenste verdieping.

De kas gebruikt een systeem, waarbij planten en vissen (omegabaars) gezamenlijk gekweekt worden om van elkaar te profiteren ('aquaponics'). De uitwerpselen van de vissen voeden de planten, die op hun beurt het water filteren voor de vissen. Het voedselafval uit de keuken wordt gebruikt als compost voor de kas. 

Het tweede en derde leven van water
Water speelt een belangrijke rol in het hotel, door het douchen en baden. Een grijswatercircuit filtert het gebruikte douche- en badwater, waarna het gebruikt wordt om de toiletten door te spoelen. Het gebruikte toiletwater wordt afgevoerd naar een separaat waterreinigingsysteem van het waterbedrijf, die de bruikbare bestanddelen eruitfiltert om energie mee op te wekken of als mest te gebruiken.

Een nieuwe betekenis van 'luxe'
Het QO biedt reizigers een luxueus verblijf en maakt tegelijkertijd een positief verschil voor het milieu. Tegenwoordig gaat luxe steeds meer over authenticiteit, met nadruk op lokale kwaliteiten, ethisch besef en oprechte verbinding. Dit is met zichtbare en onzichtbare aspecten verwerkt in het hotel. Het hotelontwerp, gebaseerd op de cirkel van het leven, heeft aandacht voor de ruimtelijke relatie met de stad. Het gebruik van lokale producten en materialen versterkt de band met de stad op een duurzame manier. Tegelijkertijd wil het QO duurzaamheid zichtbaar maken en hoopt de gasten te inspireren om ook een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.