Selecteer taal
NL
Riksmuseum; Riksmuseum;

Rijksmuseum, Amsterdam

Renovatie van bestaande gebouwen en verbeteren van de toegankelijkheid

In 2001 werd een ontwerpteam samengesteld onder leiding van Cruz y Ortiz Architecten, voor de renovatie en nieuwbouw van het 19e eeuwse Rijksmuseum. 

Arup leverde het installatieontwerp en lichtontwerp van dit belangrijke rijksmonument en toonaangevend kunstinstituut.

De renovatie besloeg o.a. een complete vervanging van de bestaande installaties en aanleg van nieuwe installaties, om een modern internationaal museum te creëren. Het installatieontwerp zorgt voor een stabiel binnenklimaat, zodat er geen schade aan kunstwerken kan ontstaan door variatie van het klimaat.

Arup leverde ook bouwfysisch advies en ICT concepten in nauwe samenwerking met Van Heugten en DGMR.

Binnen het ontwerp is verder aandacht voor aanpassingen aan de gevels en het interieur, met een geavanceerd gebouwbeheersysteem dat zich kan meten met elk modern museum van internationaal allure.

Twee van de originele patio’s zijn hersteld en onder de publieke passage met elkaar verbonden, waardoor de ingang niet meer in tweeën gedeeld wordt door het fietspad dat door de passage voert.

Onzichtbare installaties

Eén van de grootste uitdagingen voor het ontwerpteam was de integratie van installaties in het gebouw, terwijl de originele geometrie van het gebouw en haar ruimtes moest worden hersteld. In het originele ontwerp was geen ruimte opgenomen voor de distributie van moderne installaties.

Voor de verbouwing waren de gewelfde plafonds bedekt met tussenplafonds, waar de installaties schuil achter gingen. Met het terugbrengen van de oorspronkelijke architectonische pracht, kwam het team kwam met creatieve en geïntegreerde oplossingen, zodat de installaties op andere manieren aan het oog onttrokken zijn. Dat was mogelijk door een multidisciplinaire benadering met bijdragen van alle adviseurs.

Lichtontwerp

Het oorspronkelijke museumontwerp van Cuypers was in sterke mate afhankelijk van daglicht. In de loop van de tijd werd dit gereduceerd door geblokkeerde vensters en opgehangen plafonds. De verbouwing had als doel om van het Rijksmuseum weer een daglichtmuseum te maken.

De elektrische verlichting is zo veel mogelijk in de architectuur opgenomen en versterkt de architectonische beleving van het gebouw.