Selecteer taal
NL
; ;

Management Contractor 8 stalen bruggen, Nederland

De brug naar de toekomst: ontwerpoplossingen die de levensduur van Nederlandse stalen bruggen met 30 jaar verlengen

Bruggen zijn belangrijke schakels in het wegennetwerk en onmisbaar voor de bereikbaarheid van Nederland. Het is erg belangrijk dat deze bruggen beschikbaar zijn én blijven. Veel bruggen, gebouwd in de jaren ‘50 en ‘60, zijn niet berekend op het alsmaar toenemende verkeer en de steeds zwaardere vrachtwagens. Ze vertonen vermoeiingsverschijnselen door het fenomeen metaalmoeheid. De reden dat Rijkswaterstaat de Nederlandse bruggen renoveert. Tegelijkertijd wordt levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd, een duurzame aanpak. Sinds 10 jaar is een joint venture van Arup, RHDHV en Greisch verantwoordelijk voor het hele traject van ontwerp, contractvoorbereiding tot uitvoeringsbegeleiding. Een succesvolle samenwerking die tot innovaties en praktische oplossingen heeft geleid voor de Nederlandse stalen bruggen.

Een belangrijk onderdeel van de renovatie van de stalen bruggen is de aanpassing van het wegdek zodat het beter bestand is tegen de belasting van zwaar verkeer, hogere aslasten en de hogere verkeersintensiteit. Centraal binnen het project staat het versterken van de orthotrope rijdekken met Hoge Sterkte Beton (HSB), zodat krachten beter worden gespreid en de samenwerking tussen beton en staal het dek versterkt. Aanvullende versterkingen van het staalwerk zorgen ervoor dat de levensduur van de bruggen met 30 jaar wordt verlengd. Sommige bruggen worden ook aangepast aan huidige wensen. Een voorbeeld is het verhogen van een aantal bruggen, zodat schepen met een hogere lading eronderdoor kunnen varen.

De afgelopen 10 jaar zijn er 6 stalen bruggen klaar gemaakt voor de toekomst: Muiderbrug (tussen Diemen en Muiden), Boogbrug (Beek), Scharbergbrug (Elsloo), Kreekrakbruggen (verbinding Zeeland-Noord-Brabant), Galecopperbrug (Utrecht) en Tacitusbrug (Ewijk). Het renovatieontwerp van de Van Brienenoordbrug (Rotterdam) is gereed voor uitvoering. Renovatie van de huidige Suurhoffbrug is economisch niet haalbaar gebleken. Momenteel wordt de aanleg van een nieuwe tijdelijke brug voorbereid en op termijn zal de gecombineerde auto- en treinverkeersbrug in zijn geheel worden vervangen.

Projectsamenvatting


30 jaar levensduurverlenging

10jaar samenwerking in joint venture met RHDHV

6bruggen opgeleverd en gerenoveerd

De taak van Arup omvat alle technische beheersactiviteiten, van de ontwikkeling van het renovatieontwerp, de begeleiding van inspecties tot aan het uitvoeringsspecificatie. Arup is tevens verantwoordelijk voor de technische beoordeling tijdens selectieprocedure van de aannemers en voor de technische begeleiding namens Rijkswaterstaat tijdens de uitvoering.

An areal shot of Galecopperbrug in the Netherlands An areal shot of Galecopperbrug in the Netherlands
De Galecopperbrug is een van de drukste bruggen in Nederland. Er passeren meer dan 210.000 voertuigen per dag. ©snowwhite

Digitale ontwerp- en monitoringmodellen maken een kritische infrastructuur-upgrade mogelijk

Arup heeft een Bridge Information Model (BIM) ontwikkeld. Met dit model kan gedurende het project informatie worden opgeslagen, gecommuniceerd en beheerd. Voordelen van het gebruik van BIM zijn strakke controle, hergebruik van informatie en verbeterde communicatie met alle betrokken partijen. Nieuwe en bestaande bruggen kunnen in BIM worden gemodelleerd, waarbij informatie uit verschillende typen geavanceerde berekeningen visueel gemaakt wordt en interacties met de omgeving kunnen worden weergegeven. Voor bestaande bruggen worden verfijnde rekentechnieken gebruikt. Eigenlijk laten we de brug het werkelijke verkeer in de computer herbeleven om te beoordelen hoe lang hij nog veilig en beschikbaar kan zijn voor gebruik. De expertise die wordt opgedaan bij brugrenovaties, wordt ook gebruikt voor het ontwerpen van nieuwe bruggen.

Inzicht in het (vermoeiings)gedrag van de stalen bruggen was cruciaal voor de renovatie van de bruggen. Met onze specialistische en internationale kennis hebben we de complexe renovaties succesvol voorbereid en begeleid. ” Sabine Delrue Sabine Delrue Director

Toekomst bestendige stalen bruggen: kosten effectieve oplossingen voor onze infrastructuur

Tijdens de renovaties worden de bruggen veiliger, duurzamer, stiller en beter onderhoudbaar gemaakt. Door de inzet van een innovatief sensorsysteem, die het gebruik van objecten real time kan monitoren, kan de beschikbare restlevensduur tijdens gebruik in beeld worden gebracht. Door analyse van grote datasets uit metingen aan de brug en het verkeer dat over de brug rijdt, kunnen we voorspellen waar onderhoud nodig is en kunnen we beschikbare middelen doelmatiger inzetten. Verder zijn er innovatieve versterkingstechnieken ontwikkeld die als alternatief voor Hoge Sterkte Beton (HSB) kunnen worden toegepast. Hierbij gaat het om versterkingen met stalen platen in combinatie met epoxy en de ontwikkeling van Fiber Reinforced Polymeres als rijdek.

Iedere brug is uniek en dat vraagt in deze opdracht om maatwerk. We hebben voor de meest voorkomende problemen in bruggen standaard oplossingen ontwikkelt en toegepast. Voorbeelden hiervan zijn toepassing van lasverbeteringstechnieken om de restlevensduur te verhogen, trogversterkingen als oplossing voor scheuren in troggen en reparatie voor dekplaatscheuren met een lange levensduur. Deze oplossingen sluiten optimaal aan op de huidige problematiek van stalen bruggen. Door de ervaring van ontwerp tot uitvoering kunnen we onderhoudsstrategieën vergelijken met mogelijke vervanging om tot een optimale oplossing te komen voor iedere type brug.

Bekijk de 'Renovation of Eight Steel Bridges' film.
To view this video, you must enable cookies.