Selecteer taal
NL
; ;

Van Brienenoordbrug Renovatie, Rotterdam

Circulaire economie inspireert tot renovatie van de drukste brug van Nederland, waardoor levensduur met nog eens 100 jaar wordt verlengd

Het verlengen van de levensduur van de verouderde infrastructuur is een groeiende uitdaging in Nederland en Europa. Met name bruggen uit de jaren 60 komen onder druk te staan nu ze het einde van hun levensduur bereiken en te maken hebben met alsmaar toenemende verkeersvolumes. Met meer dan 230.000 voertuigen per dag is de Van Brienenoordbrug in Rotterdam de drukste brug in Nederland.  

De renovatie van deze dubbelgekoppelde boogbrug met 12 rijstroken en een van de drukste snelwegen van het land, is dan ook een van de grootste uitdagingen voor Rijkswaterstaat. Voor Arup de uitdaging om de klus te klaren. We zijn zelfs een stap verder gegaan. Met het omarmen van de principes van de circulaire economie en tegelijkertijd de levensduur van de brug met nog eens 100 jaar te verlengen, kunnen we nu met recht zeggen dat dit de meest duurzame oplossing is.

Arup is in een joint venture met Royal Haskoning DHV.   
door Rijkswaterstaat (RWS) geselecteerd voor het ontwerp, Technisch management en project- en contractmanagement.

De complexe renovatie van de 1.320 meter lange dubbele boogbrug, die in 2025 van start moet gaan, is zorgvuldig ontworpen om de gevolgen voor het verkeer tot een minimum te beperken.  

Volgens de goedgekeurde plannen zal de brug aan de oostkant uit 1965 volledig worden verwijderd en worden vervangen door de opgeknapte, 30 jaar oude westelijke brug. In de tussentijd wordt een nieuw ontworpen boogbrug ter plaatse gebouwd en geïnstalleerd ter vervanging van de westelijke boog.    

De afgelopen tien jaar heeft de joint venture samengewerkt met RWS waarin versterkende ontwerp- en ingeneursoplossingen geleverd zijn voor het grootscheepse Renovatie en Vervangingsprogramma van RWS. De van Brienenoordbrug is de laatste en meest complexe van de acht bruggen die worden gerenoveerd.

Projectsamenvatting


230,000 Voertuigen dagelijks

100 jaar Verlenging van de levensduur

2 jaarrenovatie

Met dagelijks verkeer van 230.000 voertuigen en ongeveer 120.000 jaarlijks passerende schepen is de Van Brienenoordbrug in Rotterdam de drukste brug van Nederland.

Een door de circulaire economie geïnspireerde aanpak

Het behoud van het karakter van deze iconische brug en tegelijkertijd het minimaliseren van de impact op de verkeersstromen waren de belangrijkste ontwerpdrijfveren achter deze complexe brugrenovatie. Door maximaal gebruik te maken van herbruikbare materialen hebben we een duurzame oplossing gevonden.

Met de renovatie en het hergebruik van de westelijke boog, waarbij wordt uitgegaan van de principes van de circulaire economie. Deze oplossing wordt gezien als een van de eerste voorbeelden van een duurzame ontwerpbenadering bij de renovatie van vitale verkeersnetwerken in Nederland. 

De staalconstructie van ongeveer 3.000 ton staal waaruit de westelijke boog is opgebouwd, zal worden beoordeeld en hergebruikt voor de oostelijke brug. 

Ons creatieve toepassing van digitale hulpmiddelen om bijna 3.000 ton staal te beoordelen, is een sprekend voorbeeld van hoe ontwerpers een circulaire economie-aanpak kunnen toepassen om grootschalige infrastructuurverbeteringen te realiseren  ” Daan Tjepkema

Arup installeerde sensoren op de brug om het gedrag te monitoren en dit te vergelijken met de theoretische modellen. Omdat windbelasting van brugconstructies moeilijk te berekenen is, voerden we daarnaast een windtunneltest uit om meer inzicht te krijgen in de werkelijke windbelasting op de brug.  

Beperken van verkeershinder

De volgende uitdaging waar onze specialisten mee werden geconfroneteerd, was om de gevolgen voor de verkeersstromen te minimaliseren. Dankzij een reeks  maatregelen kon de verkeershinder door sluiting van de drukte brug  van Nederland worden teruggebracht van 1,5 jaar naar slechts zes weken. 

Na het evalueren van een aantal scenario's kozen onze consultants ervoor de westelijke boogbrug naar een andere locatie te verplaatsen om daar de restauratiewerkzaamheden uit te voeren, zodat de verkeersafsluitingen tot een minimum beperkt kunnen blijven. Na de uitgebreide plaatselijke renovatiewerkzaamheden wordt de voormalige westelijke boog weer op de bestaande pijlers gehesen om de oostelijke boog te vervangen.

De renovatiewerken aan de Van Brienenoordbrug moeten in de zomer van 2025 van start gaan en lopen tot 2027. Tijdens die periode moeten beide bruggen open blijven voor het verkeer. Om de hinder voor het verkeer tot een minimum te beperken, zullen de werkzaamheden voornamelijk in de zomer worden gepland.

De vervanging van de brug zal met de precisie en snelheid van een militaire operatie worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.   

Terwijl het uiterlijk van de brug hetzelfde zal blijven, zal de constructie volledig worden aangepast, waarmee de levensduur van de brug met nog eens 100 jaar wordt verlengd. Veel meer dan de gemiddelde levensduurverlenging van 30 jaar die bij andere Nederlandse kunstwerken kan worden bereikt met renovatie.