Selecteer taal
NL
; ;

Waalbrug Renovation Nijmegen, Nijmegen

Vlot en veilig rijden over de monumentale Waalbrug

De Waalbrug in Nijmegen is een icoon in het Nederlandse landschap. De 604-meter lange boogbrug is al ruim 80 jaar een essentiële verbinding tussen Arnhem en Nijmegen. De geschiedenis van de Waalbrug begint op 16 juni 1936 als Koningin Wilhelmina de brug opent voor verkeer. De hoofdoverspanning van 244 meter was destijds de grootste boogbrugoverspanning van Europa. Vier jaar later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd de brug uit strategisch oogpunt opgeblazen en ook weer opgebouwd  

Hoe houd je een monument veilig voor gebruik als je weet dat de Waalbrug intensief wordt gebruikt? Dagelijks passeren  meer dan 50.000 voertuigen de brug en na 75 jaar was het betonnen rijdek van de brug toe aan vervanging. 

 

Projectsamenvatting


80 jaar oud monument

604meter lange boogbrug

244meterwas destijds de grootste boogbrugoverspanning van Europa

De renovatie: Samenwerking is sleutel tot succes

De aanbesteding voor de Renovatie Waalbrug Nijmegen is als een best value procurement op de markt gezet. Rijkswaterstaat was al eigenaar van de brug op zoek naar een ontwerp waarbij de aangewezen partijen ervaren en technisch deskundig op het gebied van renovatie moesten zijn, goed met elkaar kunnen samenwerken en ervoor zorgen dat er zo min mogelijk hinder voor het verkeer zou zijn tijdens de uitvoering.

De bouwcombinatie VolkerRail en KWS heeft Arup gevraagd om als technisch adviseur over dit vraagstuk mee te denken. Daarnaast hebben we het ontwerp van het nieuwe betondek, uitwerking van staaldetails en de benodigde reparaties voor onze rekening genomen. 

Onze jarenlange ervaring in brugrenovatie en onze integrale aanpak met oog voor leefomgeving, omwonenden en forenzen naast onze zorg en aandacht voor rijksmonumenten hebben ertoe geleid dat we samen met onze partners dit project succesvol hebben kunnen opleveren. 

 

Om de verkeersstromen vlot en veilig gebruik te laten maken van de brug, moest er een sterk en veilig betondek komen zonder concessies te doen aan de constructieve veiligheid van de staalconstructie. De uitdaging bij het ontwerp van het betondek lag in de gewichtsrestrictie, de duurzaamheid en een goede aansluiting op de onderliggende onregelmatige staalconstructie. 

©Thea van den Heuvel

Dat laatste vanwege de afwijkingen in de staalconstructie ten gevolge van bouwtoleranties van vroeger, het feit dat de brug is opgeblazen en opnieuw is opgebouwd, en de huidige reparaties aan de constructie.

Het bestaande dek uit WOII heeft door aantasting van dooizouten draagcapaciteit verloren en moest worden vervangen. Voor Rijkswaterstaat een uitdaging om aan de steeds strenger wordende eisen te voldoen ten aanzien van dekking en draagcapaciteit. Voor Arup de uitdaging om met inventieve oplossingen te komen.

 

©Thea van den Heuvel

Constructieve veiligheid

Maar veiligheid is meer dan een sterk betondek, het gehele object dient constructief veilig te zijn. Ook tijdens de uitvoering. In dit project was de rol van Coördinator Constructieve Veiligheid bij de opdrachtnemer gelegd en door Arup ingevuld. Rijkswaterstaat is de hoofdconstructeur gebleven. Deze constellatie en de interactie tussen Rijkswaterstaat, Arup en de bouwcombinatie hebben voor een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid gezorgd die de constructieve veiligheid in alle fasen van bouw borgt. 

Door de sterke vertrouwensband met Rijkswaterstaat was het mogelijk om vanaf het voortraject en gedurende de uitvoering het ontwerp en werkplannen continu te toetsen en bij te sturen. Dit leidde tot borging van de constructieve veiligheid en goede doorstroming van het verkeer dat gebruik kon blijven maken van de brug tijdens de uitvoering. Uniek in dit project. Met als resultaat dat het verkeer weer vlot en veilig gebruik kan maken van het vervangen betondek op de historische Waalbrug.