Wybierz język
PL

Energy Resilience Framework przygotowane przez Arup pomoże stworzyć efektywne systemy energetyczne przyszłości

Paula Baranowska Paula Baranowska Marketing & Communications Assistant ,Warsaw
9 września 2019

ERF (ERF, Ramy Strategiczne Odporności Energetycznej) zostało opracowane przez Arup, inżynieryjną firmę doradczą działającą globalnie, w celu wsparcia instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów energetycznych w ocenie ich odporności na zakłócenia i wprowadzania środków optymalizacji. 

Szerokie ramy tego strategicznego podejścia ułatwiają ocenę odporności systemów biorąc pod uwagę nie tylko aspekt techniczny, ale także czynniki takie jak przywództwo, rola państwa, polityka energetyczna, struktura instytucjonalna i czynniki ludzkie.  

Alan Thomson, Global Energy Systems Leader w Arup, wyjaśnia: „Żyjemy w skomunikowanym świecie i polegamy na dostawach energii niezbędnych do wykonywania codziennych czynności – od dojazdów do pracy czy używania światła, po zasilanie serwerowni i dostawy wody. Wytrzymałość systemu energetycznego nigdy nie była tak istotna jak dziś, kiedy zmagamy się z coraz bardziej nieprzewidywalnymi zdarzeniami pogodowymi i rosnącą zależnością od cyfryzacji. Opracowaliśmy ramy energetyczne, które wesprą naszych klientów w weryfikacji ich planów związanych z odpornością energetyczną i umożliwi przygotowanie systemów energetycznych, które sprostają zapotrzebowaniu na energię w obliczu wzrastającego ryzyka zakłóceń w dostawach energii.” 

ERF przedstawia 11 celów skupionych wokół trzech głównych aspektów, co pozwala dokładnie przeanalizować i ukształtować wydolny system energetyczny. Te trzy aspekty to: 

Przywództwo i Strategia: Skoordynowanie polityki energetycznej i codziennej praktyki oraz podejmowanie przemyślanych decyzji w sferze publicznej i sektorze przedsiębiorstw zapewni stabilność i zrównoważony rozwój w obszarze dostaw energii, co jest szczególnie ważne dla kluczowych usług takich jak np. służba zdrowia. 
Gospodarka i Społeczeństwo: System społeczny i gospodarczy, który umożliwi zbudowanie i a później działanie systemu energetycznego i zintegruje jego podstawowe funkcje z ich implikacjami społecznymi i gospodarczymi. 
Infrastruktura i Ekosystemy: Jakość otocznia budowlanego (np. infratsruktura) i naturalnego, która umożliwi transformację energetyczną i zapewni niezawodne dostawy energii. 

Jedenaście celów jest opartych na 66 wskaźnikach, które przekładają definicje na konkretne cele, a także wskazują kluczowe czynniki mające wpływ na stworzenie odpornego systemu energetycznego. 

ERF jest w dużej mierze oparte na doświadczeniach Arup związanych z odpornością systemów w wielu obszarach otoczenia budowlanego. Poprzednie publikacje Arup dotyczące odporności w ostatnich pięciu latach to m.in. City Resilience Index (CRI, Index Odporności Miast), który Arup stworzył we współpracy z The Rockefeller Foundation, oraz City Water Resilience Framework (CWRF, Ramy Strategiczne Odporności Wody w Miastach), opracowana wspólnie z The Rockefeller Foundation oraz Resilience Shift. 

Wytrzymałość systemu energetycznego nigdy nie była tak istotna jak dziś, kiedy zmagamy się z coraz bardziej nieprzewidywalnymi zdarzeniami pogodowymi i rosnącą zależnością od cyfryzacji. ” Alan Thomson Alan Thomson Global Energy Systems Leader

Zabezpieczenie systemów energetycznych na przyszłość: Ramy Strategiczne Odporności Energetycznej opracowane przez Arup