Odpowiedź Arup na epidemię Covid-19

Alan Belfield Alan Belfield Chair,London
31 marca 2020

Podczas gdy pandemia Covid-19 rozprzestrzenia się na świecie, chcemy zapewnić, że jesteśmy w pełni zobowiązani wobec ochrony zdrowia naszych pracowników oraz niezachwianej kontynuacji realizacji projektów o niezmiennej jakości dla naszych klientów.

Od początku wybuchu epidemii skrupulatnie monitorujemy sytuację i wprowadzamy środki mające na celu zminimalizowanie zakłóceń w pracy, którą wykonujemy dla naszych klientów oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników. Chcemy odegrać istotną rolę wspierając naszych klientów i partnerów w ich odpowiedzi na globalną pandemię, a także w okresie regeneracji po jej zakończeniu.

Poniżej wymieniamy niektóre z kroków, które podjęliśmy wobec epidemii Covid-19:

  • Praca z domu: naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników, wydaliśmy więc polecenie pracy z domu do odwołania, wrócimy do naszych biur, kiedy globalni eksperci w zakresie zdrowia potwierdzą, że jest to całkowicie bezpieczne. Dokładnie śledzimy postępy naszych projektów i z radością meldujemy, że prace kontynuowane są w niesłabnącym tempie, codziennie dotrzymujemy terminów i prezentujemy efekty naszych działań. Zespoły Arup wykazały się ogromną elastycznością, a podejście naszych klientów jest najlepszym przykładem partnerstwa opartego na ścisłej współpracy.

  • Cyfrowa infrastruktura: w celu umożliwienia naszym zespołom wydajnej pracy bez przerw technicznych, zastosowaliśmy rozległą infrastrukturę cyfrową. Zwiększyło to znacznie nasze możliwości pracy zdalnej, a nowe procedury zarządzania projektami pozwalają naszym zespołom efektywnie współpracować pomimo dystansu fizycznego. Jako globalna firma, na co dzień pracujemy z kolegami na kilku kontynentach, w różnych strefach czasowych, jesteśmy zatem przyzwyczajeni do współpracy na odległość.

  • Podróże służbowe: ze względu na bezpieczeństwo naszych pracowników i społeczeństwa, zawiesiliśmy wszystkie wyjazdy służbowe. Wyjątkiem są wizyty na budowach, które zostały objęte wzmocnioną kontrolą oraz środkami bezpieczeństwa i są wykonywane zgodnie z zaleceniami organów ochrony zdrowia w sposób bezpieczny dla naszych pracowników.

  • Dystans społeczny: personel, który przebywa w biurach lub u klienta, otrzymał polecenie unikania bezpośrednich spotkań, zachęcamy wszystkich do samoizolacji oraz korzystania z video-konferencji i innych narzędzi umożliwiających wirtualną współpracę.

  • Spotkania: kontynuujemy dzielenie się naszą wiedzą i prowadzimy dyskusje z wiodącymi specjalistami, jednak przenieśliśmy wszystkie spotkania z klientami, a także spotkania wewnętrzne firmy online.

Inżynierowie, projektanci i konsultanci w wielu dziedzinach mają ważną rolę do odegrania w czasie obecnego kryzysu. Zespoły Arup na całym świecie pracują nad niezwłoczną adaptacją istniejących obiektów na potrzeby medyczne. Nasi eksperci współpracujący ze służbą zdrowia projektują modułowe łóżka intensywnej terapii i analizują możliwości wykorzystania tlenu przemysłowego na potrzeby medyczne. Jest to moment, w którym musimy być odważni, stosować innowatorskie pomysły i ściśle współpracować by stworzyć usługi i obiekty, których potrzebuje społeczeństwo.

Sytuacja rozwija się dynamicznie. Pozostajemy czujni i na bieżąco adaptujemy nasze działania mając na uwadze przede wszystkim zdrowie naszych pracowników oraz wsparcie naszych klientów i partnerów z całego świata. Jesteśmy gotowi wesprzeć Cię dziś i w przyszłości.