Wybierz język
PL

C40 Cities

C40 jest siecią największych miast na świecie zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi. C40 wspiera miasta w skutecznej współpracy, wymianie wiedzy oraz prowadzeniu celnych, wymiernych i zrównoważonych działań dotyczących zmian klimatycznych.
C40 jest siecią największych miast na świecie zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi. C40 wspiera miasta w skutecznej współpracy, wymianie wiedzy oraz prowadzeniu celnych, wymiernych i zrównoważonych działań dotyczących zmian klimatycznych.

  • 90+ największych aglomeracji miejskich
  • 10 000 działań zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych
  • 1,5 st.C Ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do

Większość światowej populacji żyje obecnie w miastach, obserwujemy też gwałtowny wzrost populacji miejskich w krajach rozwijających się. Miasta stoją zatem w pierwszym szeregu walki przeciwko problemom spowodowanym zmianami klimatu. Od dziesięciu lat Arup współpracuje z C40 Cities prowadząc kluczowe badania mające na celu pomoc miastom w pomiarze, zarządzaniu oraz planowaniu działań na rzecz klimatu umożliwiając ich przywódcom podejmowanie strategicznych decyzji. Projektanci i inżynierowie mogą wnieść istotny wkład w debatę o zmianach, rozwijając nowe metody myślenia o infrastrukturze komunikacyjnej, energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, prowadząc do stworzenia bardziej zrównoważonego świata.

To view this video, you must enable cookies.

Co to oznacza dla miast?

W naszym najnowszym raporcie „Ostateczny termin 2020: Jak miasta powstrzymają zmianę klimatu,” przygotowanym wspólnie z C40, przedstawiamy analizę wkładu, jaki 84 miasta z grupy C40 Cities Climate Leadership Group (C40) muszą wnieść, aby zmienić charakter ich porozumienia z aspiracyjnego na rzeczywisty.

Realizacja tych ambitnych założeń jest teraz nadrzędnym celem Grupy C40. Takie działanie wymaga stworzenia indywidualnych Planów Działań Klimatycznych dla każdego dużego miasta, uwzględniając czynniki lokalne i czerpiąc z najlepszych praktyk światowych. W celu wsparcia miast w osiągnięciu ich założeń, razem z C40 opracowaliśmy Ramy Planowania Działań Klimatycznych, które określają standardy dla miejskich planów działań klimatycznych, odpowiadające założeniom Porozumienia Paryskiego. Burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, podporządkował miasto założeniom Porozumienia Paryskiego, czyniąc Nowy Jork pierwszym miastem na świecie, które zobowiązało się do ich spełnienia. Jako miasto członkowskie grupy C40, Nowy Jork szukał wskazówek dotyczących sposobów udoskonalenia swojego istniejącego planu klimatycznego. Mieliśmy wkład w wersję roboczą planu, w szczególności doradzając w zakresie ambicji Nowego Jorku dotyczących zerowej emisji dwutlenku węgla.

Jestem dumny, że Nowy Jork odegra swoją rolę oraz że dołączamy do wspólnej sprawy razem z setkami samorządów lokalnych w naszym kraju i na całym świecie. Razem pokażemy, że ludzie rozwiążą ten problem u podstaw. ” Bill de Blasio Burmistrz Nowego Jorku

Świetlana przyszłość należy do miast

Wizja świetlanej przyszłości C40 opiera się na woli, pomysłowości oraz zaangażowaniu miejskich decydentów we wprowadzanie świata na drogę niskiej emisji dwutlenku węgla.

Do 2050 roku miasta staną się kompaktowe, połączone i skoordynowane. Będą posiadały zwartą zamiast rozrastającej się formę zabudowy miejskiej, której cechą przewodnią będą pasy zieleni i zielone dachy. Mieszkańcy miast będą cieszyli się wysokim stopniem mobilności opartej głównie na ruchu pieszym, rowerowym oraz komunikacji miejskiej. Po osiągnięciu długoterminowych celów dotyczących neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla, miasta będą korzystały ze źródeł czystej energii, w tym lokalnych i dzielnicowych rozwiązań energetycznych.

Ograniczone zapotrzebowanie na energię nie musi oznaczać ograniczonego działania dla miast; istnieje ogromny potencjał dla partnerstw z innymi miastami, prywatnymi firmami, inwestorami oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w celu prowadzenia dalszych działań klimatycznych. ” Paula Kirk Paula Kirk Director