Wybierz język
PL

Rockefeller Foundation – rozwój odpornych miast

Od powodzi poprzez trzęsienia ziemi i gwałtowny wzrost ludności, po niedostatki energii – każde miasto stawia czoło różnym wyzwaniom.
Od powodzi poprzez trzęsienia ziemi i gwałtowny wzrost ludności, po niedostatki energii – każde miasto stawia czoło różnym wyzwaniom.

Od kilku lat Arup i The Rockefeller Foundation wspólnie opracowują szereg pionierskich narzędzi, które mogą pomóc miastom zwiększyć odporność zarówno na nagłe wstrząsy, jak i stopniowo narastające napięcia. Narzędzia te są tworzone w oparciu o nasze międzynarodowe doświadczenia w zakresie urbanistyki i odpowiedzi na klęski żywiołowe i humanitarne, w celu budowy silniejszych i bardziej odpornych miast przyszłości.

Jak można zmierzyć stopień odporności miasta?

Na miasta oddziałuje cały szereg czynników naturalnych oraz antropogenicznych, które mogą prowadzić do poważnych zakłóceń. Wzrastająca w ostatnich latach różnorodność zagrożeń oraz złożoność miast sprawiają, że rozwijanie odporności miejskiej stoi na pierwszym planie.

Najważniejszym z narzędzi opracowanych przez nas razem z The Rockefeller Foundation jest Cities Resilience Index (CRI).

To pierwsze w swoim rodzaju narzędzie pozwala miastom, decydentom, urbanistom oraz innym zainteresowanym stronom lepiej zrozumieć swoje zdolności odpowiadania na stojące przed nimi społeczne, fizyczne i gospodarcze wyzwania i lepiej przygotować się na przyszłość.

Narzędzie składa się z 52 wskaźników ocenianych na podstawie odpowiedzi na 156 pytań i zapewnia kompleksową, rozbudowaną technicznie i odpowiednią do zastosowania na całym świecie podstawę do mierzenia odporności miast.

Narzędzie City Resilience Index ma zastosowanie globalne. Zostało opracowane i przetestowane we współpracy z miastami każdego rodzaju i każdej wielkości na całym świecie.

Każde miasto jest niepowtarzalne i mierzy się z określonymi wyzwaniami. Jednak czynniki pozwalające miastom przeciwdziałać awariom są uniwersalne. Narzędzie CRI zajmuje się całą gamą problemów i ma swój wkład w rozwijanie odporności miasta. ” Jo da Silva Jo da Silva Director

100 Odpornych Miast (100 Resilient Cities) – Budowanie odpornych miast na całym świecie

Oprócz rozwoju narzędzia City Resilience Index, razem z The Rockefeller Foundation pracowaliśmy także nad programem 100 Resilient Cities (100 RC). Jest to program działań obejmujący wyznaczenie Specjalisty ds. Odporności Miasta, opracowanie Strategii Odporności oraz wymianę wiedzy pomiędzy 100 uczestniczącymi w programie miastami.

Jako Partner Strategiczny, Arup pomógł 22 ze 100 miast, w tym Ammanowi, Atenom, Byblos, Bristolowi, Glasgow, Santa Fe, Santiago de Chile, Tesalonikom, Toyamie oraz Vejle, opracować i przeprowadzić ich Strategie Odporności przez proces 100RC.

Dowiedz się więcej o programie 100 Resilient Cities