Wybierz język
PL

Zaangażowanie Społeczne

Zawsze wprowadzaliśmy pozytywne zmiany istotne dla naszych klientów. Równie ważny jest korzystny wpływ na życie społeczności, w których pracujemy. Nasze praktyczne, strategiczne i kreatywne umiejętności wnosimy do każdego napotkanego wyzwania - lokalnie i na całym świecie.
Zawsze wprowadzaliśmy pozytywne zmiany istotne dla naszych klientów. Równie ważny jest korzystny wpływ na życie społeczności, w których pracujemy. Nasze praktyczne, strategiczne i kreatywne umiejętności wnosimy do każdego napotkanego wyzwania - lokalnie i na całym świecie.

Nasze cele kształtują nie tylko naszą codzienną pracę – inspirują nas także do osiągania lepszych efektów we wszystkim, co robimy.

Nasz program zaangażowania społecznego jest dostosowany do istoty „użyteczności społecznej”. Jednym ze sposobów na zaangażowanie społeczne jest realizacja projektów i inicjatyw, które poprawiają życie najbardziej potrzebujących.

Humanitaryzm oznacza wrażliwość społeczną, chęć wykonywania pracy użytecznej dla społeczności i łączenia sił z organizacjami wyznającymi te same wartości ”

Sir Ove Arup Founder

Moc partnerstwa

Program zaangażowania społecznego Community Engagement pozwala nam wykorzystać nasze umiejętności na wiele nowych i ambitnych sposobów. Współpracujemy z partnerami, ekspertami i organizacjami pozarządowymi pomagając rozwijać niezbędne dla społeczności umiejętności w zakresie istotnych kwestii takich jak instalacje sanitarne, budowanie miejsc schronienia i wiele innych. Każda współpraca jest okazją do niestandardowego myślenia i poprawy otaczającego nas świata. Dowiedz się więcej:

Reagowanie na skutki katastrof

Reagowanie na skutki katastrof

Od 2016 roku ponad 700 000 osób uciekło przed czystkami etnicznymi w prowincji Rakhine w Mjanmie (dawniej Birma). Współpracowaliśmy z wieloma lokalnymi organizacjami pozarządowymi pomagając setkom tysięcy uchodźców Rohingya w Cox’s Bazar w Bangladeszu w podnoszeniu jakości ich obozów i zdobywaniu nowych umiejętności. Obozy nadal oferują podstawowe schronienie uchodźcom Rohingya, a my obecnie pomagamy przy opanowaniu ryzyka powodzi oraz przy przeglądach konstrukcji miejsc schronienia.

Innowacje o istotnym znaczeniu

Innowacje o istotnym znaczeniu

Złe warunki sanitarne w następstwie klęsk żywiołowych, to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia człowieka. We współpracy projektowej z brytyjskim Czerwonym Krzyżem, Londyńską Wyższą Uczelnią Medycyny Tropikalnej (London School of Tropical Medicine) oraz firmą Butyl Products, stworzyliśmy system do mycia rąk, który może działać wszędzie. Wsłuchując się w głosy i doświadczenia wysiedlonych Ugandyjczyków, stworzyliśmy system, który może zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób i zapewnić godność osobistą osobom w trudnych sytuacjach.

Wsparcie rozwoju podstawowej infrastruktury

Wsparcie rozwoju podstawowej infrastruktury

We wspólnotach żyjących z dala od cywilizacji lub w prowizorycznych warunkach częstym problemem są przerwy w dostawie energii elektrycznej, co zmusza ludzi do polegania na generatorach energii napędzanych olejem napędowym. Zapewniliśmy zdalne wsparcie techniczne dla mikrosieci energetycznych, które zasilają obozy uchodźcze w Etiopii podnosząc jakość życia ponad 220 000 osób, które uciekły przed suszą w Somalii.

Usługi dla osób potrzebujących

Usługi dla osób potrzebujących

Także w zamożnych państwach istnieją potrzebujące społeczności, o których się nie pamięta. W Niemczech życie jest trudne dla osób bezdomnych. Jednym ze sposobów pomocy młodym osobom bezdomnym jest zapewnienie usług bankowości tak, aby miały one dostęp do podstawowych udogodnień bez konta w banku. Współpracujemy z organizacją charytatywną Karuna w Niemczech w celu dodania „Portfela Cyfrowego” do aplikacji, która działa na tanich smartfonach i w ten sposób pomagamy bezdomnym w Berlinie.

Pomoc lokalnym społecznościom

Pomoc lokalnym społecznościom

W irlandzkim Cork pomagamy organizacji charytatywnej dla osób bezdomnych, Simon Community, zapewnić więcej miejsc zakwaterowania dla najbardziej potrzebujących w tym mieście. Mając już gotowe plany i dobre zrozumienie sposobów uzyskania większych korzyści dla bezdomnych z dostępnych jej nieruchomości, organizacja obecnie rozważa sposoby dalszego rozwoju projektu.

Pomóż nam zmieniać świat

Projekty realizowane w ramach programu zaangażowania społecznego Community Engagement, zawsze oparte na współpracy, są szansą na uczenie się i uczenie innych. Przy takich projektach współpracujemy z wieloma partnerami na całym świecie. Jeżeli uważasz, że możemy pomóc Ci w Twoim projekcie lub w realizacji Twojego celu, skontaktuj się z nami.