Nasze wartości

Wspólne wartości Arup, tak samo jak nazwa firmy, pochodzą od naszego założyciela, inżyniera i filozofa Sir Ove Arupa, jego poglądów i przekonań.
Wspólne wartości Arup, tak samo jak nazwa firmy, pochodzą od naszego założyciela, inżyniera i filozofa Sir Ove Arupa, jego poglądów i przekonań.

Sir Ove wierzył, że praca ma wartość tylko wtedy, gdy służy wyższym celom. Nadal wcielamy w życie jego ideę – że praca jest naprawdę opłacalna tylko wówczas, gdy kształtuje lepszy świat. Obecnie na całym świecie nasi pracownicy wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności, które pozwalają nam sięgać coraz wyżej.

Wyznaczanie ‘wyższych’ celów

Dziewiątego lipca 1970 r. w Winchester, Sir Ove wygłosił Kluczowe Przesłanie do swoich wspólników i pracowników wszystkich dziedzin. W swoim przemówieniu Ove zdefiniował cele naszej firmy, i w charakterystyczny sobie filozoficzny sposób, określił zasady, według których powinniśmy je realizować.

Cele i zasady określone przez Sir Ove odzwierciedlają nasze wartości, które przyświecają nam w naszej pracy i współpracy z klientami.

Jakość pracy

Jakość pracy

Nasza praca powinna być interesująca i satysfakcjonująca. Tylko dobrze wykonana praca, wykonana najlepiej jak potrafimy, pozwala to osiągnąć, dlatego musimy dążyć do najwyższej jakości we wszystkim, co robimy i nie zadowalać się czymś przeciętnym. Sir Ove Arup

Architektura totalna

Architektura totalna

Architektura totalna zakłada, że wszystkie istotne decyzje projektowe zostały podjęte wspólnie oraz zintegrowane w jedną całość przez dobrze zorganizowany zespół, posiadający decyzyjność w zakresie ustalania priorytetów. Sir Ove Arup

Organizacja o ludzkiej twarzy

Organizacja o ludzkiej twarzy

Organizacja, która jest ludzka i przyjazna, pomimo swojej skali i wydajności. Tutaj każdy członek jest traktowany nie tylko jak ogniwo w łańcuchu dowodzenia, czy koło w biurokratycznej maszynie, ale jak człowiek, na którego szczęściu zależy wszystkim innym. Sir Ove Arup

Otwarte i szczere relacje

Otwarte i szczere relacje

Powinniśmy postępować uczciwie w kontaktach z naszymi pracownikami i innymi ludźmi. Powinniśmy unikać nepotyzmu lub dyskryminacji ze względu na narodowość, religię, rasę, kolor skóry lub płeć – czerpiąc siłę z różnorodności charakterów i umiejętności. Sir Ove Arup

Użyteczność społeczna

Użyteczność społeczna

Wrażliwość społeczna, chęć wykonywania pracy użytecznej społecznie i łączenia sił z partnerami wyznającymi te same wartości. Nasze dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości samo w sobie powinno być użyteczne. Sir Ove Arup

Rozsądny dobrobyt

Rozsądny dobrobyt

Większość ludzi powiedziałaby, że to jest nasz główny cel, dlatego prowadzimy działalność. Błędem byłoby jednak postrzeganie go jako naszego głównego celu. Powinniśmy raczej traktować to jako niezbędny warunek nawet częściowej realizacji któregokolwiek z naszych celów Sir Ove Arup

Kluczowe Przesłanie należy dziś do lektury obowiązkowej każdego, kto dołącza do zespołu Arup i stanowi cenne źródło pomagające zrozumieć, co leży u podstaw naszej motywacji, zarówno indywidualnie, jak i organizacji jako całości.

Wybitni Członkowie Arup – uosobienie naszych wartości

Tytuł Wybitnego Członka Arup to wyróżnienie tych, którzy stoją na czele znakomitej jakości w Arup. Przyznawane ludziom, którzy odznaczają się wyjątkowym talentem, wiedzą techniczną, wizją i inwencją twórczą – nie tylko w obrębie naszej firmie, ale na całym świecie.

Poznaj Wybitnych Członków Arup

W ramach zaangażowania społecznego zespół naszych inżynierów zapewnia wsparcie techniczne ONZ i innym organizacjom pozarządowym pracującym w obozach dla uchodźców Rohingya

Zaangażowanie społeczne

Nasze cele kształtują nie tylko naszą codzienną pracę – inspirują nas także do osiągania lepszych efektów we wszystkim, co robimy.

Nasz program zaangażowania społecznego jest dostosowany do istoty „użyteczności społecznej”. Jednym ze sposobów wykazania użyteczności jest realizacja projektów i inicjatyw, które poprawiają życie najbardziej potrzebujących.