Wybierz język
PL
Pojazdy elektryczne na stacji ładowania; Pojazdy elektryczne na stacji ładowania;

Elektryczna rewolucja – jak stworzyć sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych dostępną dla wszystkich?

W ciągu następnych pięciu lat pojazdy nisko-emisyjne – głównie elektryczne (ang. EV – electric vehicles) będą zmieniać ulice naszych miast…  pod warunkiem, że zapewnimy im miejsca do ładowania. Jakie wspólne decyzje i działania, odnośnie rozwoju infrastruktury do ładowania, mogą podejmować władze miejskie i instytucje odpowiedzialne m.in. za transport i infrastrukturę w celu maksymalizacji korzyści płynących z popularyzacji samochodów nisko-emisyjnych?

Trafna lokalizacja

Miasta są coraz gęściej zaludnione i nie wszyscy właściciele samochodów elektrycznych posiadają podjazdy, gdzie mogliby ładować swój samochód elektryczny. Będą więc potrzebowali wielu publicznych punktów ładowania pojazdów – zarówno w trakcie podróży, jak i u jej celu.

Analiza miasta w Wielkiej Brytanii przeprowadzona przez Arup, oparta na naszym systemie modelowania, wykazała, że metropolia musi zwiększyć obecną sieć stacji ładowania o 500% w ciągu kolejnych pięciu lat by realizować swoje aspiracje w zakresie czystszej, nisko-emisyjnej przyszłości. Od Los Angeles po New Delhi – każde miasto na świecie stoi przed podobnym wyzwaniem. Zatem, gdzie konkretnie powinny powstać punkty ładowania.

Zanim nastąpi elektryczna rewolucja

Rozwój infrastruktury ładowania, dostosowanej do potrzeb różnych użytkowników dróg, jest kluczowy do spopularyzowania pojazdów elektrycznych. 

W dzielnicach mieszkalnych, liczba punktów ładowania na ulicach nie będzie szybko wzrastać, a ludzie, którzy nie mają dostępu do parkingu przy ulicy, potrzebują stacji ładowania na trasie przejazdu i u celu podróży by przekonać się do używania pojazdów elektrycznych. 


Niech przemówią dane 

By każdy mógł czerpać korzyści ze zbliżającej się elektrycznej rewolucji, władze miast muszą niezwłocznie rozpocząć starania, angażując m.in. stosowne instytucje i przedsiębiorstwa, by zapewnić  odpowiednią liczbę stacji w odpowiednich miejscach. Oparta na danych współpraca między instytucjami miejskimi odpowiedzialnymi m.in. za transport i sieć energetyczną umożliwi władzom samorządowym stworzenie sieci punktów ładowania pojazdów, która będzie odpowiadała wszystkim użytkownikom. 

Władze miejskie mają szeroki dostęp do danych społeczno-ekonomicznych, takich jak typy zabudowań mieszkalnych w poszczególnych dzielnicach miasta i informacji o transporcie, które wskazują np. miejsca rozpoczęcia, trasę i cel podróży mieszkańców. Połączenie tych danych w model pozwala na trafną ocenę - ile i jakie stacje ładownia są potrzebne w poszczególnych rejonach miasta by zbudować system dostosowany do rodzaju pojazdów dominujących w danym rejonie. Model umożliwi też oszacowanie obciążeń dla sieci energetycznej i wskaże jakie korzyści mogą przynieść stacje w poszczególnych lokalizacjach.

Prognozowanie zapotrzebowania 

Stworzyliśmy precyzyjny model łączący dane społeczno-ekonomiczne i informacje dotyczące typów zabudowań mieszkalnych i transportu ze wskaźnikami popularyzacji samochodów elektrycznych oraz ich wydajności. Integrując te dane opracowaliśmy model popytu, który przedstawia pełen obraz zapotrzebowania na stacje ładowania pojazdów elektrycznych w zależności od pory dnia i dzielnicy miasta. Pozwala to na testowanie różnych scenariuszy i tworzenie planów generalnych (ang. masterplan), które uwzględniają popyt na ładowanie pojazdów, rozmieszczenie stacji oraz zdolność przepustową sieci.

Zanim nastąpi elektryczna rewolucja

Władze miast powinny przyjąć wiodącą rolę w tworzeniu wspólnego planu budowania sieci stacji ładowania pojazdów by zapewnić odpowiednie rozmieszczenie stacji w metropoliach. Miasta pilnie potrzebują znacznie więcej punktów ładowania. 
Model łączy różne dane o mieście i precyzyjnie określa optymalną liczbę, typ i lokalizację stacji ładowania. 


Nie pozostawiajmy tego niewidzialnej ręce rynku

Istotne jest by do tworzenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych podejść z perspektywy sieci, a nie pojedynczych stacji. Samorządy i władze miast mogłyby pozostawić instalowanie stacji prywatnym przedsiębiorcom, ale jest to kwestia zbyt ważna by oddać ją całkowicie rynkowi lub innej instytucji. Nie ma gwarancji, że siły rynkowe zapewnią równy dostęp do stacji ładowania pojazdów elektrycznych całemu społeczeństwu – firmy mogłyby faworyzować najbardziej dochodowe lokalizacje. Należy również uznać za wątpliwe to, że rynek będzie dokładnie analizował jak umożliwić samochodom prywatnym korzystanie z infrastruktury do ładowania przeznaczonej np. dla e-busów. (Arup przeprowadza obecnie taką analizę dla miasta w Wielkiej Brytanii).

Infrastruktura ładowania pojazdów wpłynie pozytywnie na jakość powietrza, dekarbonizację, a także reputację miasta więc wszyscy powinni włączyć się w jej utworzenie. Idealnym rozwiązaniem będzie zaangażowanie ze strony władz samorządowych, wspieranych przez lokalną społeczność, w celu stworzenia planu wspomagającego popularyzację pojazdów elektrycznych, skupionego na maksymalizacji szerokiego wachlarza korzyści jakie można osiągnąć dzięki wdrożeniu takiej infrastruktury.