Wybierz język
PL
; ;

Katowice Sorting Plant, Katowice

Rozbudowa zakładu oczyszczania ścieków na terytorium Polski.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  (MPGK) w Katowicach  postanowiło rozbudować istniejący zakład utylizacji odpadów w celu usprawnienia linii sortowania odpadów miejskich oraz produkcji paliwa alternatywnego (RDF).

Nowo rozbudowany zakład będzie miał wydajność na poziomie 65 k Mg/ rocznie w jednozmianowym trybie pracy oraz przejmie czynności związane z sortowaniem odpadów biodegradowalnych oraz ich transportem do kompostowni.  

Wydzielenie z odpadów frakcji nadającej się do recyklingu oraz frakcji wysokokalorycznej przyczyni się do obniżenia ilości odpadów przeznaczonych do wywozu na składowisko odpadów.  

Wydzielona frakcja wysokokaloryczna zostanie następnie poddana dalszemu przetworzeniu w projektowanym zakładzie produkcji paliwa alternatywnego.

Arup przygotował projekt oraz specyfikację dostawy i instalacji jednostek technologicznych oraz wykonania prac budowlanych zgodnie z warunkami zamówienia. Ponadto zakres usług Arup obejmował przygotowanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego budynków oraz robót budowlanych, a także wsparcie klienta w trakcie postępowania przetargowego.