Wybierz język
PL
Musuem of the History of the Polish Jews; Musuem of the History of the Polish Jews;

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa

Wyjątkowa konstrukcja dla wyjątkowego miejsca - Muzeum POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich (POLIN) usytuowane w sercu dawnej dzielnicy żydowskiej przedstawia bogatą historię i kulturę społeczności żydowskiej w Polsce na przestrzeni tysiąca lat. Misją Muzeum jest nie tylko przybliżenie dziejów polsko-żydowskich, ale także stworzenie miejsca otwartego dialogu o tolerancji i różnorodności.

Ideę ‘muzeum życia’ doskonale oddaje projekt Rainera Mahlamäkiego – z zewnątrz widzimy bryłę o prostych, geometrycznych kształtach, a wchodząc do środka znajdujemy się w przestronnym hallu o ‘falujących’ ścianach, które formują szczelinę przecinającą budynek, będącą symbolem rozstępującego się Morza Czerwonego oraz przerwy w historii polskich Żydów.

Realizacja bezprecedensowej w skali globalnej ściany krzywoliniowej stanowiącej szczelinę była dużym wyzwaniem dla inżynierów konstrukcji. Zespół Arup przeprowadził weryfikację nośności oraz wykonalności ściany i doradzał w doborze technologii jej wykonania.

Nasi konsultanci opracowali również studium wykonalności fasady budynku, także szczególnej ze względu na części nośne zrobione ze szkła i pełnili nadzór inwestorski nad realizacją obu elementów, co wymagało zarówno specjalistycznej wiedzy, jak i dogłębnego zrozumienia ich znaczenia dla Muzeum.

Muzeum POLIN Muzeum POLIN

Nasi doradcy pomogli urzeczywistnić projekt ściany krzywoliniowej oraz szklanej fasady Muzeum POLIN.

Pierwsza ściana krzywoliniowa tego rozmiaru na świecie: realizacja wizji architekta

Z uwagi na rozmiary i geometrię, zaprojektowana przez Mahlamäkiego ściana krzywoliniowa tworząca symboliczną szczelinę w hallu Muzeum była koncepcją bez precedensu w światowym budownictwie. Podobna geometrycznie konstrukcja znajduje się co prawda w Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie, jest jednak prawie dziesięciokrotnie mniejsza.

Według pierwotnego planu ściana miała być wykonana w całości z żelbetu, ale ze względu na kształt i wielkość wylewanego elementu okazało się to niewykonalne. W tym momencie do współpracy zaproszeni zostali konsultanci Arup.

Nasz zespół zaproponował rozwiązanie możliwe do wykonania i dające równie imponujący efekt. Całkowicie przeprojektowano ściany stosując trzy-etapową strategię. Jako konstrukcję-bazę, na której opiera się cała kompozycja, nasi inżynierowie zaprojektowali stalową strukturę już w dużym stopniu zarysowującą docelowy kształt ściany.


Kolejnym krokiem była drugorzędowa konstrukcja transferująca panele okładzin żelbetowych, również wykonana z elementów stalowych. Na tej podkonstrukcji zamocowano formy z podatnej płyty pilśniowej, do której przytwierdzono siatkę zbrojeniową. Na tak solidnie przygotowanym szalunku ułożono warstwy barwionego betonu natryskowego, który nadał zamierzony kształt, w pełni satysfakcjonujący architekta.

Cały proces odbywał się pod ścisłym nadzorem inżynierów Arup z kontrolą służb geodezyjnych weryfikujących prace na bieżąco za pomocą skaningu laserowego.


Wspólnie stworzyliśmy technologię, dzięki której projekt architekta łączący dramat historii z miejscem, które żyje stał się rzeczywistością. ” Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (SZRM)

Elewacja ze szkła: nietypowa fasada

Wyjątkowością konstrukcji ścianie krzywoliniowej szczeliny, w niczym nie ustępuje szklana fasada budynku, w której również elementy nośne wykonano ze szkła.

Niepowtarzalny efekt wizualny udało się osiągnąć stosując pionowe szklane tafle w formie tzw. żyletek wykonane ze szkła klejonego, które zostały zamocowane prostopadle do lica fasady. Niewidoczne dla zwiedzających, linowe cięgna stalowe stanowią dodatkowe zabezpieczenie statyczności konstrukcji.

Muzeum POLIN wejście Muzeum POLIN wejście

Szklana fasada jest charakterystycznym i ważnym elementem projektu. Otwierając widok z Muzeum na pomnik Bohaterów Getta upamiętniający ofiary powstania w getcie, umożliwia ‘dialog’ pomiędzy miejscem pamięci a Muzeum, które jest miejscem odkrywania historii.

Szklane panele fasady są również zdobione napisem „Polin" - co w alfabecie hebrajskim znaczy, słowo, które składa się z dwóch członów ‘po’ (tu) i ‘lin’ (odpoczniesz). Według legendy Żydzi uciekający z różnych krajów Europy w X/XI wieku, mieli usłyszeć te słowa od śpiewających ptaków, kiedy dotarli na teren Polski.