Wybierz język
PL
; ;

Fabryka PepsiCo , Środa Śląska

Największa i najbardziej ekologiczna fabryka PepsiCo w Europie

Kiedy amerykański gigant branży spożywczej PepsiCo postanowił stworzyć swój największy i najbardziej zrównoważony zakład produkcji w Europie, zaangażował Arup do zaprojektowania fabryki o powierzchni 54 700 m². Dzięki zastosowaniu metod dekarbonizacji i gospodarki cyrkularnej fabryka będzie zero-emisyjna pod względem CO2 do 2035 roku. Zakład będzie eksportował towary do ponad 20 europejskich krajów i stworzy ponad 450 miejsc pracy.

Neutralność emisyjna

Już na etapie doboru materiałów, Arup obliczył ślad węglowy zakładu w całym okresie jego istnienia, biorąc pod uwagę budowę, eksploatację i rozbiórkę. Pozwoliło to zidentyfikować kluczowe obszary wymagające ograniczenia emisji CO2, na których zespół projektowy skupił się w pierwszej kolejności.

Efektywny energetycznie obiekt będzie też generował czystą energię z paneli fotowoltaicznych. W przyszłości planowana jest budowa własnej turbiny wiatrowej. Ciepło odpadowe z produkcji będzie odzyskiwane i wykorzystywane do ogrzewania budynków nieprodukcyjnych oraz wytwarzania chłodu potrzebnego w produkcji.

System odzyskiwania skrobi będzie pozyskiwał skrobię z wody poprocesowej. Ponadto system gospodarki wodnej będzie wykorzystywał wodę wodociągową i deszczową do mycia ziemniaków, chłodzenia i nawadniania, a na końcu do spłukiwania toalet.

W przyszłości zakład będzie realizował zasady gospodarki cyrkularnej poprzez wykorzystanie obierków ziemniaków w generatorze biomasy, która dostarczy dodatkową energię i zostanie przetworzona na nawóz do upraw dla rolników.

Aby zminimalizować emisję dwutlenku węgla podczas budowy, przeprowadziliśmy szkolenie dla zespołu wykonawczego. Strategia zrównoważonego rozwoju PepsiCo i dedykowany budżet wspierają wybór materiałów niskoemisyjnych, w tym stali wybranej z myślą o ponownym wykorzystaniu w przyszłości i zamówień od lokalnych dostawców mających na celu zmniejszenie emisji z transportu. Po uruchomieniu fabryka będzie pozyskiwać ziemniaki od rolników z regionu według precyzyjnego harmonogramu dostaw, który pozwoli uniknąć konieczności budowy magazynu i przechowywania ziemniaków.

Fabryka PepsiCo Fabryka PepsiCo
Nowy zakład produkcji żywności, wielkości siedmiu boisk piłkarskich, stworzy ponad 450 nowych miejsc pracy. ©PepsiCo

Wartość społeczna na pierwszym planie

Stawiając użytkowników na pierwszym miejscu, zapytaliśmy pracowników PepsiCo w zakładach w Polsce i Turcji o ich doświadczenia i potrzeby.

W rezultacie powstała fabryka przyjazna użytkownikom, z efektywnymi procesami produkcyjnymi i możliwością przeprowadzenia przyszłych remontów i rozbudowy bez przerywania produkcji. Siłownia, fitness oraz program wydarzeń integracyjnych będą sprzyjać dobremu samopoczuciu. Nowe ścieżki rowerowe, chodniki i usprawnienie transportu publicznego będą zachęcać do korzystania z ekologicznych środków transportu i aktywnego stylu życia.

Po wybuchu globalnej pandemii, nasi specjaliści zaproponowali środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa mające na celu ochronę zdrowia i kontynuację produkcji. Obejmowały one dostosowanie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, oddzielne szatnie dla każdej zmiany i ograniczony przepływ osób, mający na celu zminimalizowanie kontaktu pracowników z różnych zmian.

Chcemy, aby nasze zakłady były najbardziej ekologiczne, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. W Środzie Śląskiej na nowo kreujemy przyszłość produkcji żywności. ” Silviu Popovici Chief Executive Officer, PepsiCo Europe

Moc technologii cyfrowych

Projekt opracowujemy w programie cyfrowym Building Information Modelling (BIM) . Stworzyliśmy cyfrowego bliźniaka fabryki, który ułatwi prace serwisowe w przyszłości. Wykorzystując narzędzia cyfrowe, skróciliśmy również czas realizacji projektu nadrabiając opóźnienia spowodowane zmianami w zakresie projektu, koniecznymi ze względu na rozwój rynku, który wymagał zwiększenia mocy produkcyjnych. Nasi konsultanci ds. kosztów wykorzystują BIM także do pomiarów ilościowych, dzięki czemu mogą zaproponować optymalne kosztowo opcje.

PepsiCo Polska PepsiCo Polska
Nowy zakład produkcji żywności, wielkości siedmiu boisk piłkarskich, stworzy ponad 450 nowych miejsc pracy.

Zaufany doradca

Firma PepsiCo zdawała sobie sprawę, że do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju potrzebny jest wielodyscyplinarny zespół. Arup zapewnił wsparcie ponad 100 ekspertów, dostarczając usługi obejmujące analizę techniczną due diligence przy wyborze lokalizacji, uzyskanie pozwoleń, pełny projekt techniczny i doradztwo w zakresie kosztów. Obecnie wspieramy proces budowy.

Dowiedz się więcej o tym, jak tworzymy zrównoważone obiekty, które służą latami