Wybierz język
PL
Zarządzanie rozbudową fabryki farmaceutycznej ; Zarządzanie rozbudową fabryki farmaceutycznej ;

Rozbudowa zakładu produkcji leków, Poland

Zarządzanie rozbudową innowacyjnej fabryki farmaceutycznej

Dynamiczny postęp w biotechnologii, znaczenie opłacalności produkcji i wymagania farmaceutycznego łańcucha dostaw sprawiają, że czas realizacji jest kluczowy dla projektów rozbudowy zakładów farmaceutycznych.

Odpowiadając na energiczny rozwój rynku, wiodąca grupa farmaceutyczna w Europie Wschodniej zdecydowała się na zwiększenie możliwości produkcyjnych jednej ze swoich fabryk w Polsce, specjalizującej się w produkcji kapsułek żelatynowych, tabletek zwykłych i powlekanych oraz leków w formie płynnej takich jak m.in. syropy i żele.

Zespół Arup, jako inwestor zastępczy, zarządzał budową i kosztami projektu oraz sprawował nadzór inwestorski nad powiększeniem kompleksu produkcyjnego. Zakład został poszerzony o centrum badawcze wraz z częścią laboratoryjną oraz dwie innowacyjne, zautomatyzowane linie produkcyjne, które pozwolą znacznie zwiększyć możliwości produkcyjne.

Nowy budynek umożliwi nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnej, ale również poszerzenie oferty o innowacyjne preparaty wziewne stosowane w leczeniu chorób płuc.

Podsumowanie Projektu


10,000 m2 powierzchni całkowitej

2 zautomatyzowanelinie produkcyjne

Specjalistyczna wiedza niezbędna w przemyśle farmaceutycznym

Z zewnątrz zwykły budynek, przypominający typowy zakład produkcji, w środku skrywa sieć skomplikowanych systemów. Fabryka jest zaopatrzona m.in. w zaawansowany system BMS (Building Mangement System), który pełni rolę ‘układu nerwowego’ budynku kontrolując kluczowe systemy m.in. system wentylacyjny, energetyczny, ogrzewania, chłodzenia, automatyki śluz i bezpieczeństwa. Monitoruje także temperaturę, wilgotność, ciśnienie i inne parametry środowiskowe. 

W zakładzie znajduje się również wachlarz instalacji charakterystycznych dla przemysłu farmaceutycznego takich jak instalacja pary „czystej,” używana do uzyskania odpowiedniej wilgotności powietrza w strefach o podwyższonej klasie czystości (ISO8), czy instalacja pary technicznej, wykorzystywana do podgrzewania produktów, a także instalacje gazów czystych w tym azotu i helu, instalacje próżni i sprężonego powietrza oraz instalacja kondensatu, która odzyskuje cenną wodę oczyszczoną, skraplaną z instalacji pary „czystej.”

Efektywny nadzór nad wykonaniem tych skomplikowanych, powiązanych ze sobą systemów wymagał zgranego zespołu ekspertów wyspecjalizowanych we wszystkich niezbędnych w produkcji farmaceutycznej dziedzinach – od HVAC (Heating, Ventilation, Air-Conditioning), przez media czyste, po elektrykę i automatykę.

Pozyskanie specjalistów z różnych źródeł stwarza ryzyko rozproszenia odpowiedzialności, a w konsekwencji może doprowadzić do wzrostu kosztów oraz wydłużenia prac. Wielobranżowość zespołu Arup pozwoliła zoptymalizować współpracę i przyśpieszyć czas realizacji projektu, jednocześnie zapewniając zgodność ze standardami przemysłu farmaceutycznego, w tym zgodność z wymaganiami użytkownika opisanymi w URS (User Requirement Specification).


Zarządzanie każdym aspektem rozbudowy

Rozwój zakładu produkcji farmaceutycznej wymaga skrupulatnego planowania i sprawnej organizacji, ponieważ wiele elementów musi zostać zsynchronizowanych w czasie.

Nasza poprzednia współpraca z klientem w roli doradcy technicznego, kontrolera jakości i inspektora budowlanego w dziedzinach HVAC oraz systemów elektrycznych i mechanicznych w ramach projektu modernizacji fabryki w centralnej Azji, pozwoliła nam opracować odpowiednie procesy w oparciu o znajomość potrzeb klienta, jednocześnie biorąc pod uwagę m.in. możliwości wykonawcy oraz optymalne wykorzystanie istniejących instalacji.

Project managerowie zarządzający realizacją projektów w przemyśle farmaceutycznym muszą być w pełni świadomi złożonej sieci zależności pomiędzy systemami.

Wszystkie instalacje w rozbudowanej fabryce zostały wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i najnowszą wiedzą, by jak najdłużej uniknąć prac modernizacyjnych, które mogą ograniczać produkcję.


Dogłębna znajomość procesów budowy naszych specjalistów przyczyniła się do wydajnej realizacji projektu, a doświadczenie project managerów Arup w negocjowaniu kontraktów wykonawczych zagwarantowało wiarygodną ocenę kosztów wszystkich prac i skuteczny cost-management.

Ukończenie rozbudowy fabryki wiodącego producenta leków w Europie Wschodniej o czasie i w budżecie wymagało nieustannego zaangażowania i ścisłej współpracy wszystkich specjalistów. ” Marcin Giers Marcin Giers Associate

Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu w dziedzinie przemysłu.