Wybierz język
PL

Ocena ryzyka powodziowego - rzeka San, Kraków

Ocena ryzyka powodziowego dla 54 rzek w południowo-wschodniej Polsce.

Arup był liderem konsorcjum stworzonego w celu wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego na rzece San i jej 53 dopływach w ramach wdrażania Dyrektywy Powodziowej.

Projekt o wartości 2.9mln PLN i zlewni o powierzchni 29.000km2 obejmował modelowanie hydrodynamiczne rzek wraz z przygotowaniem 3.500 przekrojów korytowych,  oraz pomiarami126km wałów przeciwpowodziowych i inwentaryzacji pozostałej infrastruktury inżynieryjnej i mostowej.

Modelowanie przepływów oraz modelowanie GIS

Przeprowadzono modelowanie hydrodynamiczne dla 54 rzek przy użyciu oprogramowania Mike 11, na podstawie obliczeń hydrologii zlewni, kontrolowanych i niekontrolowanych wodowskazami, a także modelowanie w systemie informacji geograficznej (GIS) w celu wyznaczenia stref zalewów powodziowych dla siedmiu prawdopodobnych przepływów, od 0,5 do 50%.

Usługi techniczne

Zakres usług obejmował także wsparcie techniczne, w tym  inwentaryzację obiektów w korycie, obliczenia hydrologiczne, zbieranie danych o powodziach historycznych i konsultacje, badania w terenie, wyznaczenie stref zalewów powodziowych, przygotowanie map w systemie GIS oraz sporządzenie raportu końcowego. 

Przeprowadzono także szkolenia dla pracowników lokalnych urzędów, wskazując zalety korzystania w codziennej pracy z opracowanych cyfrowych map zagrożenia powodziowego.