Wybierz język
PL
; ;

Analiza przepustowości Okęcia w warunkach pandemii COVID-19, Warszawa

Wznowienie ruchu lotniczego w Polsce: analiza przepustowości Lotniska Chopina w warunkach pandemii COVID-19

Od 2015 roku, Lotnisko Chopina biło własne rekordy pasażerów obsłużonych w ciągu roku, prawie podwajając liczbę podróżnych do 19 milionów w 2019 roku. Warszawskie lotnisko rozwijało ruch lotniczy przed otwarciem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), który łącząc transport kolejowy i lotniczy, będzie największym węzłem komunikacyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. CPK będzie mogło obsłużyć 45 milionów pasażerów po otwarciu w 2027 roku i do 100 milionów podróżnych w finalnej fazie rozwoju.

Wybuch pandemii COVID-19 uziemił samoloty pasażerskie na całym świecie, nie oszczędzając Lotniska Chopina. W tym trudnym dla lotnictwa momencie zwróciliśmy się do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL), żeby wspólnie opracować strategię bezpiecznego przywrócenia ruchu lotniczego w rzeczywistości pandemicznej.

Wznowienie lotów przy zapewnieniu pasażerom bezpieczeństwa przed zakażeniem wirusem COVID-19 oraz spełnienie krajowych i międzynarodowych norm sanitarnych wymagało od Lotniska Chopina wprowadzenia procedur, które znacznie ograniczają przepustowość lotniska.

Stosując narzędzia cyfrowe m.in. program modelowania ruchu pieszych MassMotion, zespół Arup określił przepustowość lotniska przy zachowaniu dystansu fizycznego. Nasi specjaliści zarekomendowali również działania minimalizujące ryzyko zakażenia COVID-19 pomagając przyśpieszyć otwarcie ruchu lotniczego w Polsce.

Podsumowanie Projektu


2 miesiące czas realizacji

94,000 m2powierzchnia terminalu

Rozwiązania cyfrowe: lotnisko gotowe na nową rzeczywistość

Posługując się szeregiem programów, nasz zespół zbudował cyfrowego bliźniaka terminalu Lotniska Chopina i opracował symulację ruchu pasażerów przy utrzymaniu dystansu 1.5 metra. Narzędzia te zademonstrowały, że lotnisko może działać spełniając obowiązujące wymagania sanitarne.

W ciągu dwóch miesięcy zdefiniowaliśmy dwa scenariusze operacyjne – pierwszy zakładał powrót do 50% obłożenia lotów, drugi do 85% obłożenia. Dla każdego scenariusza obliczyliśmy maksymalną liczbę pasażerów przy zachowaniu dystansu fizycznego wykorzystując analityczny model przepustowości Lotniska Chopina dostosowany do warunków pandemii.

Wyniki zweryfikowaliśmy za pomocą symulacji w MassMotion, która potwierdziła, że utrzymanie dystansu fizycznego pomiędzy podróżnymi jest możliwe w każdym ze scenariuszy.

Na podstawie symulacji, opracowaliśmy heatmapy, które w przejrzysty sposób pokazały ścieżki, którymi powinni poruszać się pasażerowie by swobodnie utrzymać wymagany dystans.

Symulacja przepływu pasażerów w MassMotion pozwoliła oszacować długość kolejek m.in. do odprawy i kontroli bezpieczeństwa, a także zidentyfikować miejsca, w których istniało ryzyko przekroczenia dystansu pomiędzy pasażerami. Symulacja potwierdziła również, że zaproponowane środki umożliwią utrzymanie dystansu we wszystkich strefach lotniska.

Nasze narzędzia cyfrowe i doskonała znajomość lotniska pozwoliły nam szybko opracować rozwiązania, które pomogły wznowić ruch na Okęciu. Potrafimy tworzyć szyte na miarę rozwiązania, które zapewnią pasażerom bezpieczną podróż w dobie pandemii na każdym lotnisku. ”

Ireneusz Kołodziej Director

Błyskawiczna realizacja projektu przed sezonem wakacyjnym

Po ponad 10 latach współpracy z PPL, operatorem Lotniska Chopina i 25 wspólnych projektach, nasi specjaliści doskonale znają każdy zakamarek lotniska i dokładnie rozumieją, jak funkcjonuje. Ta dogłębna znajomość pozwoliła naszemu zespołowi szybko znaleźć rozwiązania dostosowujące operację lotniska do wymagań związanych z pandemią.

Nasza propozycja działań antykryzysowych miała na celu przywrócenie ruchu lotniczego poprzez określenie maksymalnej przepustowości przy zachowaniu wymaganego dystansu fizycznego pomiędzy pasażerami. Miesiąc po pierwszych rozmowach z klientem rozpoczęliśmy prace, a miesiąc później przedstawiliśmy PPL nasze rekomendacje.

Po wprowadzeniu wszystkich zaleceń, Lotnisko Chopina wznowiło ruch krajowy, a następnie międzynarodowy, w samą porę na otwarcie sezonu wakacyjnego. W ciągu pierwszego miesiąca po przywróceniu lotów międzynarodowych, Lotnisko Chopina obsłużyło ponad 5400 lotów.

Z perspektywy pasażera: zdrowie, bezpieczeństwo, komfort

Chcąc umożliwić podróżnym zachowanie dystansu na całym lotnisku, nasi specjaliści przeanalizowali każdy krok trasy pasażera na lotnisku – od wejścia do terminalu do wejścia do samolotu, proponując szereg zmian w infrastrukturze i procesach obsługi, które pomogły zaadaptować lotnisko do wymogów sanitarnych.

Dogłębna analiza pozwoliła określić maksymalną liczbę pasażerów, która mogła zostać bezpiecznie obsłużona na każdym kroku lotniskowej podróży – od odprawy, przez kontrolę bezpieczeństwa i dokumentów po odprawę w poczekalni. Na podstawie tych danych, zarządzający portem opracował harmonogram lotów, który zagwarantował, że liczba podróżnych na lotnisku nie przekraczała poziomu pozwalającego na utrzymanie dystansu pomiędzy pasażerami.

Ściśle współpracując z klientem, doradcy Arup przygotowali komfortowe dla pasażerów rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia wirusem COVID-19, takie jak wpuszczanie tylko osób podróżujących do terminalu, zamknięcie części stanowisk odpraw, co zwiększyło odległość między kolejkami, oznaczenie miejsc w kolejkach, czy dostosowanie czasów boardingu i de-boardingu.

Mając na celu efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, zaplanowaliśmy również odpowiednie rozmieszczenie bramek, które zapewniło większy dystans między pasażerami oczekującymi na samoloty. Doświadczenie zdobyte przy analizie przepustowości w reżimie sanitarnym na Lotnisku Chopina pozwoliło nam w podobny sposób doradzać innym lotniskom wznawiającym ruch w Europie. Wykorzystując naszą wiedzę oraz znajomość narzędzi cyfrowych, pomogliśmy lotnisku Fiumicino w Rzymie przeprojektować proces obsługi pasażerów oraz dostosować infrastrukturę do wymagań reżimu sanitarnego.