Wybierz język
PL
Zlote Tarasy; Zlote Tarasy;

Zlote Tarasy, Warszawa

Wielofunkcyjny budynek o całkowitej powierzchni 207.000m², położony w centrum Warszawy.

Zakres usług Arup obejmował prace projektowe z zakresu inżynierii konstrukcji, akustyki, geotechniki, budownictwa lądowego, inżynierii ruchu, a także modelowanie pieszych ciągów komunikacyjnych, usługi z zakresu zrównoważonego wykonania projektu i fizyki budynku.

Proste rozwiązania inżynieryjne skomplikowanej konstrukcji dachu

Wnętrze Złotych Tarasów chroni przed czynnikami atmosferycznymi szklany dach o swobodnej formie, posiadający powierzchnię 10.500m² i unikatowy kształt, którego konstrukcja stanowiła największe wyzwanie dla zespołu inżynierów Arup.

Wykorzystanie oprogramowania Arup oraz standardowego modelu komputerowego dachu przyniosło duże korzyści, umożliwiając efektywną współpracę zespołu projektowego (którego członkowie pochodzili z pięciu różnych państw) w celu szybkiego rozwiązywania wszelkich trudności.

Ochrona środowiska oraz zrównoważony rozwój

Szklany dach daje poczucie bycia „na zewnątrz”, przy czym zastosowane systemy ogrzewania i chłodzenia zapewniają komfortowe warunki wewnątrz budynku, nawet podczas najbardziej surowych polskich zim. W ramach analiz środowiskowych, Arup zmierzył temperaturę powietrza wewnątrz budynku w warunkach zimowych oraz letnich. Wyniki badań przeprowadzonych latem pokazały, że rozwiązania zastosowane wewnątrz budynku dobrze współgrają z otaczającym środowiskiem, zważywszy zwłaszcza na uzyski słoneczne.

Zespół Arup przeprowadził także Procedurę Oceny Zrównoważenia Projektu SPeAR® w odniesieniu do kluczowych etapów projektu, pokazując, że wykonanie „zrównoważonego” projektu jest możliwe i może mieć pozytywny wpływ na projekt oświetlenia, zagospodarowania przestrzeni oraz okładziny elewacyjne.

Połączenie przestrzeni publicznych

Dzięki podziemnemu połączeniu z przyległym dworcem kolejowym oraz połączeniu z układem ulicznym znajdującym się na górnym poziomie kompleksu, skwer znajdujący się przed budynkiem ukazuje wnętrze Złotych Tarasów od strony ulicy, łącząc przestrzenie publiczne otaczające centrum.

Projekt został wyróżniony nagrodą Best of Show oraz Best Large Retail Development Scheme na targach branżowych MAPIC Plaza Retail Future Projects Awards w 2005 roku. W 2006 projekt został odznaczony nagrodą Architectural Review MIPIM Future Project Award na międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM.