Select language:
RO
Staff at work on laptops; Staff at work on laptops;

Ministerul Muncii din România,

Am sprijinit Ministerul Muncii în implementarea programului de asistența financiara UE pentru dezvoltarea resurselor umane în România.

România beneficiază de asistență financiară din partea UE pentru a sprijini dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității acestuia, prin măsuri cum ar fi educarea și formarea profesională. Asistența noastră tehnică a permis Ministerului Muncii să-și îmbunătățească și să-și eficientizeze procesul de monitorizare, evaluare și selectare a 5.000 proiecte propuse spre finanțare în acest program.Am dezvoltat metodologia și criteriile de selecție ale experților pentru evaluarea proiectelor, ținând seama de natura fiecărui domeniu major de intervenție și de detaliile specifice ale propunerilor de proiecte. Apoi, le-am pus în aplicare, selectând experții competenți pentru evaluarea tuturor proiectelor.

Un proces transparent

Pentru a ne asigura că procesul a fost transparent, am creat o pagină web (www.evaluareproiecte.ro) în care experții și-au înregistrat interesul, Arup având posibilitatea de a monitoriza baza de date cu experții înregistrați pentru evaluarea proiectelor, împreună cu criteriile care au stat la baza selecției acestora. Formularele de înregistrare ale experților, CV-urile și documentele justificative, cum ar fi diplomele, au fost toate stocate în această bază de date.

Am sprijinit Ministerul Muncii în implementarea programului de asistența financiara UE pentru dezvoltarea resurselor umane în România.

La sfârșitul contractului, baza de date cuprindea informații despre mai mult de 1.500 de experți. Pe baza metodologiei dezvoltate, am propus Ministerului un număr de 282 de experți, din care Ministerul a selectat 212. Înaintea începerii procesului de evaluare, am organizat 14 sesiuni de instruire pentru experți, pentru a ne asigura că aceștia urmează aceleași procese.

Împreuna cu clientul nostru, ne-am asigurat că fiecărui expert i s-a repartizat un număr corect de proiecte pentru a fi evaluate în termenul alocat. Experții au verificat criteriile administrative și de eligibilitate ale proiectelor, pentru ca apoi să realizeze evaluări tehnice și economice ale acestora.

La fel ca și pentru evaluatori, am organizat trei sesiuni de instruire și pentru personalul ministerului. În aceste sesiuni au fost implicați 96 de participanți, aceste sesiuni acoperind metodologia de evaluare, metodologia de verificare a calității evaluărilor experților, utilizarea instrumentelor de evaluare, precum și comunicarea cu experții.

În cele din urmă, am propus Ministerului metode de îmbunătățire, din punct de vedere juridic și economic, a procedurilor de evaluare și selecție existente.