Bir dil seçin
TR
; ;

Ankara Bisiklet Stratejisi ve Ana Planı, Ankara

Ankara Bisiklet Stratejisi ve Ana Planı

Türkiye’nin başkenti, 2040 yılı itibariyle yaklaşık sekiz milyona ulaşması tahmin edilen toplam sakin sayısı ile, artan nüfusu için hareketliliği geliştirme konusunda yöntemler aramaktadır. Otomobile olan bağlılıktaki artış, şehrin işlevselliğine engel teşkil etmektedir. Güvenli, sürdürülebilir ve uygun bir alternatif ulaşım yöntemi temin etmek Ankara’nın gelişiminin sağlanması için esastır. 

Arup, Birleşik Krallık FCDO Küresel Gelecek Şehirleri Programı’nın bir parçası olarak, toplu taşıma yöntemleri ile bağlantı sağlayan şehir geneline entegre bir bisiklet ağı oluşturmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi (AMM) ile birlikte çalışmaktadır. Küresel Gelecek Şehirleri Programı; Ankara, İstanbul ve Bursa’da 24 aylık bir dönem boyunca ulaşım, şehir planlama ve değişime ayak uydurmaya odaklı müdahaleler içermektedir. 

Değişim yönetimi danışmanlarımız, katılım ve davranışsal değişim tavsiyesinde bulunmuş; ulaşım planlayıcıları ve trafik mühendislerinden oluşan ekibimiz ise bu ana plan için bisiklet rotalarının uygun bir ağını tasarlamak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi (AMM) ile birlikte çalışmıştır. Bisikleti herkes için erişilebilir bir ulaşım aracı olarak desteklemek adına kapsayıcı bir mercekle tasarlanan bu plan; yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere farklı grupların ihtiyaçlarını yansıtmaktadır. 

Sürdürebilirlik ve değişime ayak uydurabilme, yeni bisiklet ana planı için dayanak oluşturmaktadır. Daha kapsayıcı bir kent alanı oluşturmak için bir ortaklık yaklaşımı benimsedik ve BM Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri (SDG’ler) ile performans kriterlerini düzenlemek adına programın stratejik ortağı olan BM Habitat ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (AMM) ile birlikte çalıştık. 

 

Proje, sürdürülebilir bir ulaşım üzerinden bu yolculuğu desteklemek için bütüncül bir bisiklet ana planını Ankara’ya sunmaktadır. Arup ve konuya dahil olan bütün paydaşlar sayesinde, bu çalışma kapsayıcı ve çok disiplinli bir yaklaşımı olan ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu örnek bir çalışma olmuştur. Umarım bu proje yerel yönetimler ve toplum arasında bisikletçilik girişimlerini hızlandırmak için önemli bir kilometre taşı haline gelir. ” Zeynep Karamanlı Trade Manager, British Consulate-General Istanbul

Bisikletçilik şehri: Veri odaklı, insana öncelik veren bir yaklaşım

Ankara’nın yeni bisiklet ana planı, verilerle yürütülen ancak öncelikle ve en başta sakinlere odaklanan bir yaklaşımla şehir içinde bisiklet sürme kültürünün oluşması için çerçeve sağlamaktadır. Güvenli bisiklet sürme altyapısının tasarlanması, bütün sakinlere bisiklet sağlanmasına yönelik çalışmaların artırılması, insanların farkındalık ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yaşları veya sosyal durumlarına bakılmaksızın kişisel otomobil kullanımından daha sürdürülebilir bir ulaşım yöntemine geçiş yapabilmeleri için teşvik edilmeleri esastır. 

Bisiklet ana planını şekillendirmek için yaklaşık 10,000 sakinin ulaşım alışkanlıklarını araştırdık ve Ankara’daki ilçe belediyeler, akademik çevre, sivil toplum örgütleri ve bisiklet gruplarından temsilcilerle odak gruplar kurduk. Ulaşım planlayıcılarımız, muhitteki bisiklet yollarının detaylı sunumlarının yanı sıra şehir ölçeğinde planların analiz edilmesini sağlayarak, önerilen bisiklet rotalarının ağ haritalarını oluşturmak için Coğrafi Bilgi Sistemi’ni (GIS) kullanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi (AMM) ile yapılan toplantı ve çalıştaylar sırasında ağ haritalarının kullanılması için bir diyalog biçimi oluşturulmuş, muhitteki bağlantı ve hizmetlere yerel erişimin bu şema ile geliştirilebilmesi sağlanmıştır. 

Ankara’nın şehir manzaralarına otomobiller, ağır trafik hacmi, zayıf hava kalitesi ve tıkalı meskun sokaklar hakimdir. Bu tür otomobile bağımlı şehir ortamları, iş ve fırsatlara erişimi engelleyerek düşük gelire sahip hane halkı ve diğer risk gruplarının maruz kaldığı sosyal dışlanmayı ağırlaştırabilir.

Değişime ayak uydurmayı geliştirmek, sosyal katılım ve cinsiyet eşitliğini desteklemek konuları üzerine çalışarak ana planı geliştirdik ve yetersiz temsil edilen grupların ihtiyaçlarını önceliklendirdik. 

Etkilenen alanlarda düzenlenecek bisiklet paylaşım programları ve sürme eğitimi aktiviteleri gibi önlemler sayesinde herkesin Ankara şehir yaşamında daha aktif bir rol oynaması sağlanacak, böylelikle hizmet, eğitim ve iş olanaklarına erişim kolaylaşacaktır.


Bisiklet sürme ve değişime ayak uydurma: Model geçişini destekleme

Bisiklet ana planının başarısı, sosyal kabule ve günlük bir ulaşım yöntemi olarak bisiklet sürmeye geçişte yaygın bir model oluşturulmasına bağlıdır. İletişim ve değişim yönetimi danışmanlarımız, program için toplu bir kamu desteği ve bisiklet sürmeyi teşvik etmek için yöntemler önererek Ankara Büyükşehir Belediyesi (AMM) ile yakından çalışmıştır. 

Sağlık yönünden sağladığı birçok faydanın yanı sıra, emisyon azaltımı ve etkin ulaşım yöntemleri sayesinde geliştirilmiş bir hava kalitesi sağlayacağı için bisiklet sürme bir şehrin yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Yeni ve kapsamlı bisiklet sürme ağı, sokakları kavşak tıkanmalarından kurtaran, insanların ve malların düzgün bir şekilde hareketini sağlayan erişilebilir bir hareketlilik katmanı yaratarak şehrin değişime ayak uydurmasını geliştirecektir.  

Bir bisiklet ana planının başarılı olmasını sağlamak için, bisiklet yolları şehrin genel hareket ağına entegre edilmelidir. Ulaşım planlayıcılarımız, toplu taşıma ile önerilen bisiklet sürme alt yapısını entegre eden bir plan geliştirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi (AMM) ile birlikte çalışmıştır. İstasyon, durak ve transfer merkezlerinde çok sayıda bisiklet park tesisine kolay erişimin koşullarını hazırlamak, bisikletçiliğin çok modlu toplu ulaşımın bir parçası olmasını sağlayacaktır. İstasyonlara ve istasyonlardan yapılan seyahat sürecinde otomobilden bisiklete geçiş, toplu taşımanın hız ve güvenliğini geliştirerek ve trafik hacmini azaltarak genel ağın gelişmesine yardımcı olmalıdır.

Bir pilot projenin tasarımı ile başlayan bir dizi bisikletçilik girişimi yaygınlaşırken bu bisiklet ana planı Ankara Büyükşehir Belediyesi (AMM) ve ilçe belediyelerine rehberlik edecektir. Bisiklet ana planı, 20 yıllık süresi boyunca, şehrin bütün sakinleri için daha iyi bir hayat kalitesi sunan ve daha sürdürülebilir ve değişime ayak uyduran bir şehir ortamı oluşturarak diğer gelişim planları ve ana planlar dahil olmak üzere Ankara’daki diğer planlama çabalarını tamamlamak amacındadır. 

 

 

Bu program; veri ve insan odaklı bir metodoloji kullanarak, evrensel ve herkes için kolaylıkla erişilebilir bir ulaşım yöntemi olarak bisiklet kullanımını kamuoyunun dikkatine sunarak değişime daha iyi ayak uyduran ve sürdürülebilir bir kente dönüşmesi için Ankara’ya yardımcı olacaktır. İnsan odaklı bisikletçilik ana planı, kullanıcılar için düzgün bir hareketlilik deneyi oluşturarak şehir ulaşım ağının kalbine bisikleti yerleştirmektedir. ” Maral Mitilyan Maral Mitilyan Director