Bir dil seçin
TR
; ;

Bursa’nın Akıllı Şehre Dönüşümü, Bursa

Bursa akıllı şehir stratejisinin haritası - artan hareketlilik ve erişilebilirliğe uzanan akıllı bir yol

Hareketlilik gibi yaşamsal ve dayanıklı altyapıları tasarlarken dijital teknolojiyi "akıllı şehir”in önemli bir parçası haline getirmek, sürdürülebilir kentsel gelişim için yaşamsal unsur haline gelmiştir.  

Türkiye’nin ihracatına ciddi destek sağlayan ve otomobil üretiminin yüzde 60'ından fazlasına sahip olan Bursa, özellikle otomotiv sanayisi için büyük öneme sahiptir. Şehirde gelişen sanayi nedeniyle nüfus artışı ve kentleşme hızı artmıştır. Buna uyum sağlamakta zorlanan Bursa’nın ulaşım sistemi,  şehiri oluşturan tüm unsurlara ulaşmakta geri kalmıştır.  

Mühendislik, mimarlık, kentsel tasarım ve ekonomi gibi farklı disiplin alanlarından beslenen Arup, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte erişilebilirliği artırmaya odaklanan politikalar doğrultusunda bir akıllı şehir stratejisi oluşturmak için çalışmalar yürütmektedir.   

Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) ile işbirliği içinde çalışan Arup, yerel yönetimin karşılaştığı bazı kentsel tasarım ve hareketlilik sorunlarını çözmesine yardımcı olmak için EY bünyesinden teknik danışmanlarla desteklenen Proje Yönetim Ofisine liderlik etmektedir. Bursa’nın Akıllı Şehre Dönüşümü’nde, kentsel sürdürülebilirlik ve sosyal kapsayıcılık faktörlerini dikkate alan kılavuzlar sayesinde, şehrin trafik durumu, hava kalitesi, yoğunluk gibi sensör tabanlı verilerinin incelenmesi ve sorunlu noktalarının iyileştirilmesi sağlanacaktır. 

Küresel Geleceğin Şehirleri Programı Türkiye’nin lider Yüklenici Ortağı olarak Arup, FCDO ile birlikte 24 aylık bir süre boyunca İstanbul, Ankara ve Bursa'da ekonomik büyümeyi, eşitliği ve erişilebilirliği hedefleyen beş girişim üzerinde çalışmaktadır. 

Proje özeti


%280 son 40 yılda şehirdeki nüfus artışı

90’dan fazla yerel paydaş

24aylık proje süresi

Uyarlanabilir hareketlilik - güvenilir bir ortak

Gelişmiş hareketlilik, bağlanabilirlik ve kentsel yönetişim için bir yol haritası ortaya koyan Bursa Akıllı Şehir Dönüşüm çerçevesi, daha verimli ve esnek bir ulaşım ağı oluşturmak için erişilebilir altyapıyı ve kentsel hizmetleri genişletmeye odaklanacak ve bu da herkes için daha akıllı bir toplu taşıma deneyimi sağlayacaktır. 

Belediyenin güvenilir danışmanları olarak, kapsamlı bir literatür araştırması, küresel kıyaslama, halk anketleri ve paydaş analizi ile bilgilendirilmiş bir akıllı şehir stratejisi oluşturmak için çalışıyoruz. Stratejik plana, 24 ay içinde uygulamaya konulacak bir eylem planı, yol haritası ve özel proje önerileri eşlik edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kilit paydaşlarla birlikte çalışarak, hazırladığımız akıllı şehir çerçevemiz, daha erişilebilir bir ulaşım sistemi sunmaya ve hareketliliği iyileştirmeye yönelik bir yol haritası görevi görecektir. ” Cem Budak Cem Budak Director

Paydaş etkileşimi ve işbirlikleri - Siloları Yıkmak

Kapsamlı paydaş görüşmeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şehir plancılarından, sanayi ticaret odası, otomotiv gibi iş grupları ile yerel işletmeler, STK'lar ve vatandaş toplulukları gibi kilit yerel aktörlere uzanan geniş bir paydaş yelpazesini bir araya getirmektedir.  

Bu istişareler, Akıllı Şehrin ardında yatan kavramları araştıracak ve uygulamaya geçirilebilecek fikir ve geri bildirimleri bir araya getirmektedir. Çalıştaylar hem paydaş katılımı faaliyeti olarak, hem de kent planlanması dışında kalan alanlar için de bir eğitim aracı işlevi görmektedir.  

İstişareler belediyedeki farklı birimleri bir araya getirerek, kurumiçi iletişimi teşvik ederek siloları yıkmakta ve Bursa'daki ana paydaşlar arasında işbirliğine dayalı ilişkileri desteklemektedir.

Akıllı Şehir Gözlemevi - Veri ve Bilginin Yönetimi

Akıllı Şehir Gözlemevi, halihazırda yürütülmekte olan projeler ve tüm kenti ilgilendiren akıllı Şehir göstergelerindeki değişiklikler de dahil olmak üzere çevrimiçi erişilebilen açık veriler sunacaktır. 

Başlangıçta yerel sakinleri program hakkında bilgilendirecek bir web sitesi olarak tasarlanan Akıllı Şehir Gözlemevi’nde, haberler, projenin ilerleyişi, kentin gelişimi ve etkinliklerin detayları sürekli olarak güncellenecektir. Karşılaştırmalı değerlendirme verilerine erişim, programdan sonraki süreçte de sunulmaya devam edecektir. 

Bursa Akıllı Şehir Projesinin başarısı, bu verilerle bağlantılı olacak ve yerel yönetimin gelecekte odaklanacağı konular hakkında veriye dayalı kararlar almasını sağlayacaktır.

Kapasite geliştirme - Akıllı Şehir Akademisi

Akıllı Şehir stratejisinin uygulamaya geçirilmesi ve öncelikli girişimlerin başlatılmasından başka, Bursa Akıllı Şehir Projesi mirası Bursa'nın dört bir yanından gelen sosyal gruplar ve kuruluşlar için kalıcı bir eğitim merkezi olan Akıllı Şehir Akademisi olacaktır. 

Akıllı Şehir Akademisi’nde akıllı şehircilik, veri okuryazarlığı, veri yönetişimi ve tasarımsal düşünce, toplumsal kapsayıcılık dahil olmak üzere çeşitli konuları ele alan bir dizi eğitim düzenlenecektir. Bu program, bir yanda belediye yetkilileri ve kamu görevlileri, diğer yanda bilgi ve iletişim teknolojileri girişimleri, sektör kuruluşları ve vatandaşlar gibi geniş bir grubu hedeflemektedir. Akıllı Şehir Çevrimiçi Semineri gibi destek faaliyetleri akıllı şehir fikrinden doğan sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar hakkında kentteki farkındalığı artırmaya yardımcı olacaktır.