Bir dil seçin
TR
Ciftci Towers; Ciftci Towers;

Çiftçi Towers, İstanbul

Çok katlı ikiz kuleler için mullti-disipliner mühendislik hizmetleri

Arup; John McAslan ve Tunca & Mixity tarafından tasarlanan bu projenin; proje yönetimi (tasarım, ihale ve yapım aşamaları esnasında), tüm tasarım ve detay mimari hizmetleri sağlayan baş danışmanı olarak çalışmaktadır.      

Çifti Towers; iki rezidans kulesini kapsar ve bu kulelerden birinin alt katları; bürolar, perakende mağazaları, ve yer altı otoparkını içine alır.

Otoparkı (145,000m2), alışveriş merkezini (60,000m2), rezidans alanını (75,000m2) ve büroları (10,000m2) ile, planlanan toplam inşaat alanı yaklaşık 290,000m2’dir.

Arup’un proje yönetim hizmetleri birinci günden itibaren başlamış olup ve proje üzerindeki devir teslim süreçleri tamamlanana kadar devam edecektir. Yapım hizmetlerinin yönetim ve denetimi Arup tarafından yürütülmektedir.