Bir dil seçin
TR
Gallipoli memorial sites; Gallipoli memorial sites;

Gelibolu Anıt Alanları, Çanakkale

Çanakkale anıtları için birden çok mühendislik hizmetinin sunulması.

Türkiye’deki Çanakkale anıtları 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşının gerçekleştiği yerdedir. Ayrıca bir ulusal anma günü olan Anzak Gününün tören yerinin de şu andaki buluşma yeridir. 2015 yılında Anzak Gününün 100. yıldönümünde çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenmektedir ve Arup şu anda buluşma yerinin etkinlik için hazır hale getirilmesi için birden çok mühendislik hizmeti sunmaktadır.

Kalıcı bir ilişki inşa edilmesi

Türkiye’deki Arup ekibi, İngiliz Büyükelçiliği ve Konsolosluk binalarının yenilenmesi için ilk kez mühendislik danışmanı olarak hizmet verdikleri 1993 yılında İngiliz Yabancılar ve Milletler Topluluğu Ofisi (FCO) ile halen devam etmekte olan bir ilişki tesis etmiştir. 1994 yılında FCO Arup’u Gelibolu’daki savaş mezarlıklarının bakımıyla ilişkili binaların tasarımı ve inşası için mühendis ve danışman olarak Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonuna (CWGC) tavsiye etmiştir. Arup CWGC’ye hizmet vermeye devam etmektedir.

Anzak Anma Anıtı

1999 yılında Arup aynı zamanda Anzak Anma Anıtının tasarımı ve inşasının denetlenmesi için mühendislik danışmanı olarak Avustralya Hükümetinin Savaş Gazileri Bakanlığına (DVA) tavsiye edilmiştir.

2000 yılında anıtın tamamlanması ve ilk Anzak günü törenlerinden bu yana, Arup her yıl Gelibolu’daki tören alanlarında geçici stantların ve diğer tören tesislerinin inşasını denetlemekle görevlidir.

Anzak günü törenleri sırasında ziyaretçi sayısının artması nedeniyle – günümüzde 8,000 olan ziyaretçi sayısının, 2015 yılında 100. yıldönümünde 12,000 kişiye ulaşması beklenmektedir – Avustralya hükümeti yol bağlantısı için iyileştirmeleri tasarlaması ve yolu tehlikeye atan kıyı erozyonunu önlemek için Anzak koyunda bir deniz duvarı (deniz seddi) inşa etmesi için Arup’u görevlendirmiştir.

2011 yılında Arup tören alanlarının analiz edilmesi ve 2015 yılındaki Anzak gününde beklenen yüksek sayıdaki ziyaretçiyle başa çıkılması için maksimum kapasiteyi artırmak amacıyla DVA’ya mühendislik hizmetleri sunmuştur. 

Buna ek olarak, 2010 ve 2013 yıllarında Arup Anzak tören alanlarında bakım ve tamir işlerinin planlanması için CWGC’ye mühendislik hizmetleri sunmuştur.