Bir dil seçin
TR
; ;

Irmak, Irmak-Karabük-Zonguldak

415 km’lik demiryolu hattı için sinyalizasyon sisteminin rehabilitasyonu ve uygulamaya geçirilmesi.

Proje; yük ve yolcu taşımacılığı için Karadeniz’deki birkaç limanla Anadolu bölgesinin bağlantısını sağlayarak, 415 km’lik Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattı için bir sinyalizasyon sisteminin uygulamaya geçirilmesidir. Hat; Irmak istasyonu kavşağının– Ankara’ya yakın bir noktadadır –kuzeydeki Karadeniz limanı Zonguldak ile bağlantısını sağlamaktadır.

Bir Avrupa yatırımı

Toplam 227 milyon Euro maliyeti ve katılım öncesi (IPA) fonları için enstrümanlar aracılığıyla Avrupa Birliğinin 190 milyon Euro hibe verdiği bu proje, şu ana kadar Türkiye ve Avrupa Birliği arasında finanse edilen en büyük proje olmuştur. Proje ayrıca ülkede sürdürülebilir ulaşım altyapısına yönelik öncelikli bir yatırım için AB hibelerinin ve EIB kredilerinin tamamlayıcı şekilde kullanımının mükemmel bir örneğidir.

Projenin kapsamına; ray altyapısı ve üstyapısının iyileştirilmesine ek olarak eğim stabilizasyonlarının, tünel portallarının, hat boyunca mühendislik yapılarının ve istasyonların rehabilitasyonu ile güç kaynaklarıyla birlikte telekomünikasyon ve sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu dahildir (AB normlarına göre).

Amaçlardan birisi ulaştırma yöntemleri arasındaki dengesizliği azaltmak için temel olarak karayoluyla yük taşımacılığının demiryollarına kaydırılmasıdır.

Önemli çevresel faydalar

Projenin amacı; ulaşım yöntemleri arasındaki dengesizliği azaltmak, karayolu taşımacılığının çevreye yönelik etkilerini azaltmak ve güvenliği arttırmak için karayolu yük taşımacılığının demiryollarına kaydırılmasıdır. Proje yalnızca önemli çevresel faydalar sağlamayacak ayrıca zaman tasarrufu, güvenliğin artırılması ve ekonomik gelişmenin arttırılmasına da yol açacaktır. Projenin aynı zamanda bir Pan-Avrupa boyutu da vardır zira uzatılan Trans-Avrupa-Ağındaki (TEN-T) hatlarla da bağlantısını sağlamaktadır.

Proje; Yapı Merkezi -MON İnşaat konsorsiyumu tarafından inşa edilecektir ve Arup, konsorsiyumun bir taşeronu olarak, 12 istasyonu içeren hattın 190 km’lik kesiti için ray hizalama (alignment) tasarım çalışması ve tüm hattın hız simülasyon etüdünü gerçekleştirmiştir.