Bir dil seçin
TR
Main Image; Main Image;

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, İstanbul

İstanbul’un dünyadaki ilk 20 finans merkezinden biri olması yolunda önem teşkil etmektedir.

  • Bu yeni yapı, İstanbul’un dünyadaki ilk 20 finans merkezinden biri olması yolunda önem teşkil etmektedir. 

  • Arup, master plan için multi-disipliner mühendislik hizmetleri sunmuştur. 

İstanbul’un hedefi

İstanbul, dünyadaki ilk 20 finans merkezinden biri olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi yürütülmektedir. Bu merkez; birçok bankaya, özerk kamu kuruluşlarına, çok uluslu şirketlere hizmet veren önemli bir iş bölgesi olacaktır.

Arup, Master Plan Tasarım El Kitabı Hazırlık Aşaması esnasında geoteknik, statik, mekanik, elektrik, ulaşım, sürdürülebilirlik ve bilgi ve iletişim teknolojileri gibi hizmetlerin birleşimi ile güvenlik tasarım hizmetleri sunmuştur.

İlgi Merkezi

Geliştirilmekte olan proje alanı 1Mm2  civarındadır ve bu alan, 723,00m2’lik ofis, perakende, konut binaları, 2000 delege için konferans merkezi, camiler, okullar, otopark ve diğer sosyal tesislerden oluşmaktadır.  

Bu yeni bölge, önemli banka kuruluşlarını da bir araya getirecektir. Bölge için mevcut planlar gerçekleştirilmeye devam edildiği sürece bu Finans Merkezi yalnızca İstanbul veya Türkiye için değil, uluslararası finans ve iş çevreleri için de bir ilgi merkezi olacaktır.

Proje, 70 hektarlık bir alanı kapsamakta ve bölgenin tahmini nüfusu yaklaşık 30,000 kişi civarındadır.

Esneklik, Güvenlik ve Risk

İstanbul üzerinden yönetilen uluslararası multi-disipliner tasarım ekibin bir parçası olarak Arup’un Esneklik, Güvenlik ve Risk Uygulaması; şehrin Asya banliyölerinde gelişmekte olan yeni finans bölgesi için kapsamlı bir tehlike analizi ve güvenlik kavramı oluşturmaktadır.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, tamamı sınıfının en iyisi olan güvenlik sistemleri tarafından korunan tahmini 100.000 kişilik çalışan nüfusuna sahip olacaktır.