Bir dil seçin
TR
; ;

Samsun Kalın Demiryolu Modernizasyonu ,

Samsun-Kalın demiryolu iyileştirmesi, Türkiye'nin Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım bağlantısını güçlendirecek

Samsun limanını Anadolu'da yer alan Kalın (Sivas) demiryoluna bağlayan Türkiye Samsun - Kalın demiryolu hattı, yerel halkın seyahat sürelerini kısaltırken yolcu ve yük kapasitesini ve konforunu önemli ölçüde artıracak yükseltilmiş hizmet standartlarından yararlanabilmesi için kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından inşa edilen ilk demiryollarından biri olan bu tarihi önemi olan demiryolunun modernizasyonu, 378 km uzunluğundaki tek hatlı, elektrikli olmayan hattın tamamını içermekte ve daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli trenlerin yola çıkmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak, ortalama tren hızları artacak ve yaklaşık 9 saat ile toplam seyahat sürelerini yaklaşık %50 oranında 5 saate düşürecektir. 

Türkiye'nin demiryolu altyapısı, Doğu ve Batı arasında bir köprü olarak, Avrupa, Asya ve Ortadoğu için stratejik olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu tren hattı, Sivas üzerinden Karadeniz ve Akdeniz arasında daha geniş bir ulaşım koridorunun parçasıdır ve Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına bağlamak için AB tarafından desteklenen bir dizi girişim arasında yer almaktadır. 

Arup, Çelikler - Gülermak - AZD'nin de aralarında bulunduğu bir Ortak Girişim tarafından hem ön hem de detay uygulama tasarımı için çok disiplinli mühendislik sağlamak üzere tayin edilmiştir.

Proje özeti


%50 Yolculuk sürelerinde azalma (9 saatten 5 saate kadar)

%90Demiryolu yolcu trafiğinde artış

54 tren Önceden 21 tren kapasitesine kıyasla günde toplam kapasitesi

Geleceği planlayarak tarihi öneme sahip bir demiryolu bağlantısının iyileştirilmesi

Samsun - Kalın demiryolu, elektriksiz, sinyalsiz, standart ray açıklığı ile tek hatlı demiryolu olarak 1932'de tamamlanmıştır. Modernizasyon çalışmalarından önce, eski altyapı, güzergahın sık sık, maliyetli bakıma tabi olduğu ve sel ve hattaki oturmalar trenlerin raydan çıkmasına neden oluyordu. 

Arup, inşaat mühendisliği, geoteknik, yapılar ve köprü değerlendirme ve güçlendirme, tarihi köprülerin restorasyonu, kalıcı yol/demiryolu, drenaj, tünel açma ve Trafik Kontrol Merkezi Binası (mimari, yapısal, mekanik ve elektrik) tasarım hizmetleri dahil olmak üzere hem ön hem de detay uygulama tasarımı için çok disiplinli mühendislik tasarım hizmetleri sağlamıştır.


Dijital araçlar tasarım sürecinin optimize edilmesine yardımcı oluyor

Mevcut bir demiryolu bağlantısını iyileştirmek önemli zorlukları da beraberinde getirir. Karadeniz dağlarını kesen hattın coğrafi koşulları, topoğrafik saha araştırmalarını zorlaştırırken, hattın yüksek ve sıkı eğimleri toprak araştırma ve iyileştirme çalışmalarını da benzer şekilde zorlaştırmıştır. 

Tarihi korunan köprülerin değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi projenin önemli bir yönünü oluşturmaktaydı. Çalışmada 38 yeni köprünün yanı sıra, artan aks yükü ve sismik açıdan değerlendirilen 41 tarihi köprüde altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmaları yer almaktadır.


Mevcut tarihi köprülerin ve bazı tünellerin 3D nokta bulut taraması, projenin bir sonraki aşamalara sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayan son derece doğru veriler sağlamıştır. Tüm proje 36 aydan daha kısa bir sürede tasarlanarak ve bütçeyi kontrol altında tutmaya yardımcı olan daha hızlı bir proje teslimi için çalışmalar eş zamanlı olarak devam etmiştir.

Problem çözmeye yönelik çok disiplinli yaklaşımımız, mühendislerimizin tarihi köprü ve tüneller gibi mevcut demiryolu altyapısını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde iyileştirirken, aynı zamanda bir çok zorluğa rağmen köprülerin tarihi değerini koruyacak çözümler bulmamızı sağladı. ” Ali Sengoz Ali Sengoz Associate Director

Mevcut altyapının tarihsel tasarım kısıtları, iyileştirme ve yükseltme çalışmalarını da karmaşık bir süreç haline getirmiştir. Eski tünelin buharlı lokomatif dönemi kesitinin, artan yük gabarisi de dahil olmak üzere üst yapıdaki değişiklikleri içerecek şekilde ayarlanması ve elektrifikasyon ekipmanları için gereken düşey gabari reservasyonunun bırakılması gerekiyordu. 

8'i çığ tüneli olmak üzere 47 tüneli bulunan hat, teki 586 m uzunluğunda olan yaklaşık toplam 7.790 m tünel içermektedir.

Projedeki diğer yapı iyileştirmeleri arasında tren gare sahaları ile 29 istasyonun iyileştirilmesi ve alt ve üst geçitler de dahil olmak üzere yayaların evrensel olarak erişebileceği hale getirmek yer almaktadır. Buna ek olarak, yıl boyunca yoğun yağış alan bu bölge için kilit bir unsur olan toplam 1.253 hidrolik yapı tasarlanmıştır. 
 
Birlikte ele alındığında, tüm bu farklı tedbirler hattın günlük kapasitesini önemli ölçüde artırarak, daha iyi ulaşım akışlarına ve daha az gecikmelere yol açmıştır. 

Altyapı modernizasyonu, AB dışında bütçe açısından bugüne kadar desteklenen en büyük projelerden biri olan Avrupa Birliği tarafından % 80 oranında finanse edilmiştir.  Proje, finansman ve yükleniciler açısından karmaşık bir yapıya sahiptir, bu nedenle optimal paydaş yönetimi hayati önem taşımaktadır.  İşletmeci, Türkiye Devlet Demiryolları, ülkenin modern bir demiryolu ağı kurma hedefini gerçekleştirerek halka hizmet etmek istemektedir.