Bir dil seçin
TR
; ;

Sabiha Gokcen International Airport 2 Runway, İstanbul, Türkiye

Türkiye’nin en önemli havaalanlarından birinin ikinci pisti için çok disiplinli hizmetler sağlanmıştır.

Sabiha Gokcen Terminal master planı ve fizibilite etüdü tamamlandıktan sonra, Arup, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı İkinci Pisti için ön tasarımcı olarak görevlendirilmiştir.

Pist; yer altı yolları, ırmaklar ve şebeke hatları olan önemli bir toprak dolgu yapısı üzerine inşa edilecek olup, 3,500 metre uzunluğunda olacaktır. Arazi topografik olarak zorlu olmasına rağmen, Arup, pist altına 25 milyon m3 dolgu ile bir çözüm bulmayı başarmıştır. Proje aynı zamanda 115 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol kulesi ile orta saha bölgelerini de içermektedir.

Proje özeti


115metre üksekliğindeki hava trafik

3,500m’lik pist

25milyon m3pist altına

Uluslararası havalimanı tamamlandıktan sonra, Arup Sabiha Gökçen Havalimanı Pistinin ön tasarımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Hizmetlerin kapsamı

Arup; Sabiha Gökçen Havalimanı İkinci Pisti ve taksi yolları, apronlar, hava trafik kontrol kulesi, büyük bir otoyol tüneli, iki karayolu tüneli, bir ırmak tüneli ve iki ana şebeke hattının yönünün değiştirilmesini içeren ilgili altyapı çalışmalarının için ön tasarımcıdır.

Arup; master planlama, inşaat ve fizibilite hizmetleri ile Sabiha Gökçen Havalimanı için ilgili yapılar ile birlikte bu ikinci pistin maliyet fayda analizini, seçenek etüdünü ve risk değerlendirmesini ve ön tasarımını gerçekleştirmiştir.