Lựa chọn ngôn ngữ
VI
Artist's impression of wind turbines in place; Artist's impression of wind turbines in place;

Ninh Thuận, Ninh Thuận

Các giải pháp quy hoạch và thiết kế đô thị cho một tỉnh nhiều triển vọng của Việt Nam.

Arup được giao thầu tư vấn thiết kế quy hoạch đô thị để lập quy hoạch tổng thể phát triển chiến lược cho Ninh Thuận, một tỉnh phía nam Việt Nam. Dự án đánh dấu một mốc quan trọng trong lĩnh vực quy hoạch của công ty và củng cố thêm vị trí của Arup ở Việt Nam.

Vai trò của Arup trong dự án đầy thử thách này là góp phần mang lại thịnh vượng cho Ninh Thuận bằng việc phát triển một tầm nhìn chiến lược và thiết lập một quy hoạch tổng thể khả thi để Ninh Thuận trở thành đơn vị dẫn đầu về phát triển bền vững.

Trãi dài hơn 3,000km2 và tọa lạc gần bờ biển, Ninh Thuận tự hào về khí hậu quanh năm đầy nắng và gió. Tổ quy hoạch tổng thể của Arup sẽ lợi dụng điều kiện khí hậu này để biến tỉnh thành một nơi lý tưởng về công nghiệp năng lượng sạch như năng lượng gió và mặt trời.

 

Nghiên cứu này, dự kiến hoàn thành vào 2010 sẽ thực hiện trên nhiều lĩnh vực. Arup dự kiến sẽ khai thác tiềm năng to lớn của Ninh Thuận trong việc phát triển nhiều hình thức đa dạng về du lịch sinh thái, nông nghiệp và công nghiệp ví dụ như sản xuất nước khoáng và muối. 

Mục tiêu chung của Arup là tạo ra các giải pháp quy hoạch và thiết kế đô thị khả thi tương thích với các kế hoạch phát triển kinh tế nguyện vọng của Ninh Thuận.