Selecteer taal
NL
; ;

Fietsen en Lopen

De gezondheids-, welzijns- en sociale voordelen van lopen en fietsen in onze steden spreken voor zich. De keuze van de juiste vervoersalternatieven is een complexe aangelegenheid. Ons Active Travel-team helpt bij het nemen van die complexe beslissingen.

De gezondheids-, welzijns- en sociale voordelen van lopen en fietsen in onze steden spreken voor zich. De keuze van de juiste vervoersalternatieven is een complexe aangelegenheid. Ons Active Travel-team helpt bij het nemen van die complexe beslissingen.

Tijd voor verandering

Er is nog nooit zoveel vraag geweest naar vervoersmogelijkheden in steden als nu. Programma's ter bevordering van actieve mobiliteit vormen een aanvulling op een bredere agenda voor stedelijke ontwikkeling en kunnen bijdragen tot gezondere, leefbare en prettige woon- en werkomgevingen. 

De infrastructuur voor actieve mobiliteit moet veilig en goed ontworpen zijn en goed aansluiten. Veel regionale overheden bevorderen actief reizen door bestaande stadslandschappen aan te passen en nieuwe wandel- en fietsroutes te ontwikkelen. 

Wij ontwikkelen beleid en strategieën voor actieve mobiliteit, ontwerpen fiets- en wandelinfrastructuur, analyseren toegankelijkheid en inclusiviteit, geven advies over fiets- en voetgangersplanning, gedragsverandering, fietsdelen, bewegwijzering en inrichting van de openbare ruimte. 

Wij kunnen u op verschillende manieren helpen. 

Advies en ondersteuning

Succesvolle programma's voor actieve mobiliteit combineren een aantal elementen, van vervoer, volksgezondheid en welzijn tot stadsplanning, klimaatverandering en het milieu. Wij brengen expertise uit elk van deze domeinen en ervaring met actieve mobiliteitsprogramma's over de hele wereld samen. Wij fungeren als klankbord voor stadsbesturen en overheden bij het formuleren van hun ruimtelijke ordening. 

Als voorbeeld: Sinds 2012 werken we samen met de National Transport Authority in Ierland om het Regional Cities Bike Share Scheme in Galway, Limerick en Cork te bevorderen. Momenteel beheren we de implementatie van een nieuw programma in Waterford City, waarmee het totale aantal fietsen op meer dan 1.000 komt op meer dan 100 stations in de vier steden.  

Lees meer.

Analyseren en modelleren

Om actieve mobiliteitsinitiatieven en veranderingen in het straatbeeld te meten en te sturen maken we gebruik van data-analyse en modellering. Met behulp van een geïntegreerde simulatiemodel waarbij we interacties tussen voetgangers- en autoverkeer combineren hebben we opstoppingen in Hong Kong kunnen verminderen en de toegankelijkheid voor voetgangers verbeterd. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van ons eigen MassMotion-instrument om het gedrag van voetgangers te simuleren. Nu kunnen we inspelen op mogelijke scenario's en de reisvraag nauwkeuriger voorspellen.

Ontwerpen en plannen

In samenwerking met lokale en regionale overheden ontwerpen en plannen wij strategieën die actieve mobiliteit op lokaal en stadsniveau bevorderen, faciliteren en mogelijk maken. In Cardiff, Groot-Brittannië, hebben wij samen met de gemeenteraad voorstellen ontwikkeld voor een netwerk van fietspaden dat belangrijke bestemmingen en wijken met elkaar verbindt. Als deskundige partners werken wij nauw samen met ontwikkelaars, architecten en planners van grootschalige ontwikkelingsprojecten om toonaangevende concepten op te zetten.

In Zuidoost-Schotland hebben we bijvoorbeeld met acht lokale autoriteiten samengewerkt aan de planning van een 600 km lang netwerk voor actieve mobiliteit. Dit project zou 1,4 miljard pond aan voordelen kunnen opleveren voor de regio en helpen om de CO2-uitstoot met 7.000 ton per jaar te verminderen.

Samenwerken en overleggen

Programma's voor actieve mobiliteit werken het best wanneer de gemeenschap er vanaf het begin bij betrokken wordt. In heel Groot-Manchester hebben we bijvoorbeeld met duizenden buurtbewoners samengewerkt aan het ontwerp van 10 actieve buurten door middel van workshops, inloopevenementen, enquêtes en een interactieve online hub voor betrokkenheid. 

Naast burgerparticipatie en consultatie maken wij gebruik van virtual reality-technologieën om voorgestelde plannen om te zetten in boeiende, zintuiglijke ervaringen die draagvlak creëren en de kwaliteit van feedback uit de samenleving verbeteren. Wij ontwikkelen ook virtual reality 'tentoonstellingen' die belanghebbenden in staat stellen om op elke gewenste locatie en op elk gewenst moment informatie op te vragen, kaarten en tekeningen te bekijken, fly-throughs en feedback te delen. In Australië produceerden we een reeks digitale ontwerpen om een werkelijk en realistisch beeld te schetsen van een voorgestelde wandeling langs de rivier. 

Brisbane's nieuwe Riverwalk ontworpen voor actieve mobiliteit

De nieuwe Riverwalk op de Brisbane River, van de City Reach Boardwalk tot Bunya Walk in de Botanic Gardens, is een toegankelijke doorgangsweg die woon-werkverkeer bevordert en een oplossing biedt voor een traditioneel knelpunt dat geen ruimte bood aan fietsers en voetgangers.

De in twee richtingen gescheiden doorgangsweg stelt forenzen, recreanten en bezoekers in staat om tijdens piekuren van de Brisbane River te genieten. Het Riverwalk-ontwerp, inclusief bewegwijzering en aangelegde paden, biedt ruimte aan voetgangers van alle leeftijden en niveaus en geeft fietsers speciale rijbanen.

Monitoren en evalueren

Om de blijvende effectiviteit van actieve mobiliteitsprogramma's te testen en te garanderen dat ze het bredere transportnetwerk aanvullen, moet je meten en monitoren. In samenwerking met de Cardiff School of Planning and Geography hebben wij een toonaangevend ruimtelijk ontwerp-netwerkanalyse-instrument ontwikkeld. Deze tool maakt gebruik van standaard netwerkweergaven om de toegankelijkheid te analyseren en de stromen van fietsers en voetgangers te voorspellen.

Implementeren en uitvoeren

Onze diensten bestaan uit het leveren van een actieve mobiliteitsstrategie en het opbouwen van een netwerk en mogelijkheden voor fietsers en voetgangers. Wij kunnen ook verbeteringen aanbrengen aan straatnetwerken, zoals verbreding van voetpaden, 'parklets' en veilige routes. Wij hebben bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij de aanleg van de Connswater Community Greenway in Belfast, waarbij groene ruimten naast voetgangers- en fietsroutes zijn aangelegd om de bereikbaarheid te verbeteren.