Selecteer taal
NL

Cities Alive: ontwikkel steden waarin vrouwen centraal staan

Hoe zouden onze steden eruitzien wanneer ze voor vrouwen waren ontworpen? Kunnen we steden ontwikkelen die veiliger, inclusiever en rechtvaardiger zijn voor vrouwen en hoe kunnen we deze noodzakelijke veranderingen tot stand brengen?

Wij denken dat een gendervriendelijke en doelgerichte benadering van stadsplanning en stadsontwerp de belangrijkste uitgangspunten zijn voor de toekomst van onze steden en het creëren van plekken waar iedereen met plezier woont, werkt en gedijt. Door stedelijke gebieden te ontwerpen die tegemoetkomen aan de behoeften van alle vrouwen - en door de deelname van vrouwen aan stedelijk bestuur, planning en ontwerp te vergroten - worden onze steden voor iedereen veiliger, gezonder, mooier en rechtvaardiger.

Ons nieuwe rapport ‘Designing cities that work for women’, opgesteld in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) en de Universiteit van Liverpool, identificeert vier belangrijke aandachtsgebieden om het leven van vrouwen in steden te verbeteren. Het schetst een nieuwe genderbewuste benadering van planning en ontwerp. Daarnaast bevat het rapport een groot aantal casestudies en ondersteunende (en universele) aanbevelingen voor stadsplanners, ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en stadsbesturen.

Dit rapport geeft aan de hand van een grondig literatuuronderzoek en een analyse van casestudies, interviews, enquêtes en workshops in 20 landen, verspreid over zes continenten, inzicht in de ervaringen van vrouwen in steden; en bevat concrete acties en aanbevelingen voor verandering.

Het ombuigen van de historische gendervooroordelen die zijn ingebouwd in het wezen van onze stedelijke ruimten is geen onmogelijke taak. Dit rapport en de bijbehorende aanbevelingen zetten een eerste stap op weg naar een toekomst voor waarin steden inclusief en gastvrij zijn voor alle vrouwen. Om dit te bereiken zouden alle beslissers in de stad - stedenbouwkundigen, ontwerpers, overheden en maatschappelijke organisaties - de handen ineen moeten slaan en in alle fasen van hun werk een inclusieve en geïntegreerde aanpak moeten volgen.

Cities Alive: Steden ontwikkelen waarin vrouwen centraal staan