Zespół Zarządzający Arup

Na czele Arup stoją eksperci w swoich dziedzinach – liderzy, którzy łączą bogate doświadczenie i zdolność do podejmowania najlepszych długoterminowych decyzji.
Na czele Arup stoją eksperci w swoich dziedzinach – liderzy, którzy łączą bogate doświadczenie i zdolność do podejmowania najlepszych długoterminowych decyzji.

  • £2.2mld Całkowity dochód 2022-23
  • 8.4% Marża zysku operacyjnego przed podziałem zysku pomiędzy pracowników
  • 18,234 średnia liczba pracowników w tym roku

Jako firma będąca własnością powierników, nieposiadająca indywidualnych akcjonariuszy ani inwestorów zewnętrznych, Arup wyznacza własny kierunek. Dzięki temu możemy wybierać inwestycje zgodne z naszymi wartościami, współpracując z klientami przy ambitnych projektach wyznaczających nowe standardy.

Firmą Arup kieruje Zarząd Grupy, wspierany przez liderów w pięciu regionach na świecie.

Prezes prowadzi firmę przez okres od 3 do 5 lat. Jest wybierany spośród członków organizacji, w drodze głosowania członków Rady Powierniczej. Taki proces zapewnia stabilny rozwój naszych priorytetów, zgodny z naszymi celami i wartościami.


Członkowie Zarządu Grupy


Dyrektor Nie-wykonawczy


Oficerowie Zarządu Grupy

Raporty Roczne

Więcej informacji o naszych projektach oraz sposobie, w jaki kształtujemy lepszy świat, znaleźć można w najnowszym Raporcie Rocznym Arup.