Wybierz język
PL
News

Najnowszy raport Arup przedstawia najlepsze i najgorsze scenariusze przyszłości naszej planety

Paula Baranowska Paula Baranowska Marketing & Communications Assistant ,Warsaw
6 grudnia 2019

Stale rosnąca populacja i pogarszający się stan zdrowia planety mogą doprowadzić do sytuacji, w której będziemy musieli korzystać z gigantycznych ‘powietrznych kopuł’ by chronić się przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz zanieczyszczeniem powietrza, które stanie się najczęstszą przyczyną śmierci. To jeden z czterech możliwych scenariuszy przedstawiających przyszłość naszej planety, które zostały zaprezentowane w najnowszym raporcie Arup, globalnej firmy inżynieryjno-doradczej. 

Według prognoz, liczba ludności na świecie wzrośnie do roku 2050 o 2 miliardy, z 7,7 miliarda do 9,9 miliarda. Raport „Scenariusze na 2050: Cztery Warianty Przyszłości” obrazuje, jak będzie wyglądało nasze życie w roku 2050 biorąc pod uwagę różne możliwości relacji pomiędzy stanem zdrowia naszej planety i warunków społecznych. Cztery rozbieżne scenariusze przedstawione w raporcie – Korporacja Ludzka, Expressem do Zagłady, Zielonokracja i Era Post-Antropocentryczna demonstrują wachlarz możliwości: od totalnego upadku naszej cywilizacji i środowiska naturalnego, po życie człowieka w harmonii z naturą.

  • W Korporacji Ludzkiej’ globalna średnia temperatur przekroczyła krytyczną wartość wzrostu (2°C). Podejmowane działania na poziomie globalnym nadal zmagają się z wieloma trudnościami. Coraz częstsze i dotkliwsze ekstremalne zjawiska pogodowe mają destrukcyjny wpływ na nasze miasta i ekosystemy. Jednak rozwój technologiczny doprowadził do redukcji ubóstwa, lepszego dostępu do edukacji i prosperity na rynku pracy.

  • Expressem do Zagłady’ demonstruje dramatyczny upadek stanu zdrowia planety i kondycji społeczeństwa, gdzie globalny średni wzrost temperatur dawno przekroczył 2°C, a długotrwała bezczynność społeczeństwa i nieprzerwana eksploatacja źródeł naturalnych doprowadziła do konieczności stworzenia kolonii na Księżycu i pod wodą.

  • Zielonokracja’ pokazuje poprawę stanu zdrowia planety kosztem wprowadzenia surowych restrykcji dla ludzi: przeważają złe warunki życia, konflikty i reżimy autorytarne. Średni wzrost globalnej temperatury utrzymuje się poniżej 1.5°C, ponieważ działania na rzecz klimatu i sprzyjanie bioróżnorodności stały się priorytetem.

  • Era Post-Antropocentryczna’ w tym scenariuszu, społeczeństwo ludzkie i zdrowie planety tworzą harmonijną relację. Ogromne konsekwencje zmiany klimatu takie jak roztopienie się 15% lodu w Arktyce, spowodowały rozwój globalnej współpracy w zakresie działań przeciwko dalszym skutkom kryzysu klimatycznego.

Każdy z czterech scenariuszy, które przewidujemy, jest bardzo wiarygodny. Dla jednych wydadzą się one zbyt alarmistyczne, dla innych niewystarczająco radykalne. Ale w każdym przypadku pomogą lepiej zrozumieć zarówno możliwości jak i zagrożenia, w obliczu których staniemy w najbliższych dziesięcioleciach, oraz potencjalne ścieżki realizacji tych scenariuszy. Możemy kształtować naszą przyszłość, ale jakiej przyszłości właściwie chcemy? ” Josef Hargrave Josef Hargrave Global Foresight Leader

Celem raportu jest zbudowanie większej świadomości w podejmowaniu decyzji w ramach procesu projektowania i planowania środowiska budowlanego. Każdy scenariusz został opracowany na podstawie szczegółowych analiz danych statystycznych oraz trendów i prognoz sporządzonych przez think-tanki, agencje rządowe, organizacje pozarządowe i instytucje badawcze. Raport pokazuje, że starania w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs) mogą mieć wpływ na pozytywne zmiany dla rozwoju naszej planety i lepsze perspektywy dla ludzkości.

U podstaw zrównoważonego rozwoju leży stworzenie balansu między potrzebami rosnącej populacji na świecie a ograniczonymi zasobami naszej planety, czyli systemu, który podtrzymuje nasze życie. Jako inżynierowie, naukowcy i planiści, ponosimy odpowiedzialność za zapewnienie warunków, w których decyzje podejmowane dzisiaj będą miały pozytywny wpływ na naszą przyszłość. Musimy działać teraz dla dobra naszej wspólnej misji stworzenia bezpiecznego, odpornego i efektywnego w kontekście wykorzystania zasobów, świata dla nas wszystkich. ” Jo da Silva Jo da Silva Director

Pobierz raport

Raport „Scenariusze na 2050: Cztery Warianty Przyszłości” jest dostępny tutaj.