Bir dil seçin
TR
IzmirPort; IzmirPort;

IzmirPort, İzmir

Konteyner terminalinin genişletilmesi için mevcut liman ve liman yapılarının analizi ve konsept tasarımı.

Arup, özelleştirme kapsamında olan İzmir Limanı için, mevcut liman ve liman yapılarının analizi ve konsept tasarım çalışmalarında bulunmuştur. Bu çalışma, mevcut yapıların teknik değerlendirmesi; öngörülen iskelelerin tasarımı; navigasyon kanalı için dip taraması ve tevsi işlemleri ile İşveren tarafından öngörülen, aşamalı genişletme planının fiyatlandırılması konularını içermiştir.

Genişletme çalışmaları dahilinde, 12 km uzunluğundaki navigasyon kanalında dip taraması, konteynır alanı olarak kullanılacak 40 hektarlık arazinin ıslahı ile 3.nesil konteynır gemileri için 500 m uzunluğunda bir iskelenin inşaası söz konusudur.

Arup, Liman ve Kıyı Mühendisliği, Jeoteknik ve Sismik Mühendisliği ve Yapı Mühendisliği hizmetlerini sağlamıştır. Arup, bütün bu çalışmalara ek olarak İzmir Körfezi’nde batimetre/side scan ve sub-bottom profiling araştırma çalışmaları da yürütmüştür.