Selecteer taal
NL
N33; N33;

N33, Zuidbroek

Aanbiedingsontwerp voor verbreding van de N33 over een traject van ca. 40km

Ter vergroting van de verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid van de regio, wordt de N33 tussen Zuidbroek en Assen over een traject van 40km uitgebreid van een enkelbaansweg tot twee dubbele rijstroken.

Rijkswaterstaat gaf consortium 'Poort van Noord' de opdracht hiervoor. Arup werkte nauw samen met het consortium om tot het optimale ontwerp te komen.

Bam Infraconsult vroeg Arup diverse aspecten van het aanbiedingsontwerp te maken, zoals de verbreding van 15 viaducten, een fly-over, zeven onderdoorgangen, tien ecopassages, drie duikers en een nieuwe ophaalbrug naast een bestaande ophaalbrug. Deze brug overspant het Winschoterdiep bij Zuidbroek en is bestemd voor twee extra rijbanen en een fietspad.

Arup assisteerde BAM ook tijdens het ontwerp voor de uitvoering met de herberekening van de bestaande constructies, de nieuwe beweegbare brug en een aantal nieuwe constructies.

Het contract voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud gedurende twintig jaar (‘DBFM’) heeft een waarde van ongeveer €120m.

De nieuwe ophaalbrug over het Winschoterdiep ligt in de verbreding van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. De nieuwe brug sluit aan op de vormgeving van de bestaande brug.

Arup helpt verkeersveiligheid, doorstroom en bereikbaarheid van de regio te vergroten. Arup helpt verkeersveiligheid, doorstroom en bereikbaarheid van de regio te vergroten.
Arup helpt verkeersveiligheid, doorstroom en bereikbaarheid van de regio te vergroten.

Een technische uitdaging

Arup maakte in samenwerking met BAM en de architect de vorm van de brug technisch mogelijk. Om de verkeershinder tijdens regulier onderhoud aan de bovenconstructie te minimaliseren, werden de hameistijlen (kolommen) los van elkaar buiten de rijbaan geplaatst. Zo hoeft de weg bij onderhoud niet geheel te worden afgesloten. Het bewegingswerk is in de hameistijlen gepositioneerd, zodat een kostbare kelder onder het dekniveau en in het water niet nodig was. 

Digitale aanpak

De brug werd in BIM/3D uitgewerkt, zodat constructie, bewegingswerk en elektrische installaties naadloos op elkaar aansluiten. Het BIM/3D-model maakte het ook mogelijk om de bewegingen van de verschillende onderdelen op vrij-draaiing te toetsen. De beste posities van de camera’s voor een veilige bediening op afstand konden ook worden bepaald door visualisatie van de toekomstige camerabeelden.