Selecteer taal
NL
; ;

Westergasfabriek, Amsterdam

Verbouwing van een gasfabriek tot cultuurcentrum en openbaar park

Na de sluiting van de Westergasfabriek lagen de monumentale gebouwen verlaten op een stuk braakliggende en verontreinigde grond. De gemeente wilde het terrein nieuw leven inblazen door er een park aan te leggen. Daarnaast werd er in de gebouwen ruimte gecreëerd voor muziekstudio’s, televisie, theater en nachtleven.

In nauwe samenwerking met de Milieudienst Amsterdam ontwikkelde Arup een bodemsaneringsmethode voor het Westergasfabriekproject, een van de eerste grote projecten in Nederland waarbij deze methode werd toegepast.

De werkzaamheden omvatten het ontwerp van het grondwerk, waaronder de aanleg van een kunstmatig meer en een riviertje, de aanleg van verhardingen en nutsvoorzieningen, een irrigatiesysteem, ruimte voor de bestaande historische gebouwen en een bouwtechnisch ontwerp voor een fietsbrug en kleinere gebouwen.

Varieteit in samenhang

Het winnende parkontwerp van Gustafson Porter voorziet in een varieteit aan landschappen die ondanks de verschillen toch in samenhang zijn met elkaar.

Tussen open grasland, verhardingen voor informele markten en besloten hoekjes slingeren voetpaden die in lijn liggen met de hoofdroutes. In het ontwerp is gebruikgemaakt van de restanten van de oude gasfabriek, door de kelders van voormalige gasopslagruimten open te graven en er een vijver en een watertuin van te maken.

Pootjebaden en schaatsen

Een geometrisch aangelegd betonnen meer biedt in de zomer gelegenheid om pootje te baden en in de winter te schaatsen.

Het meer vormt een contrast met het ecologisch riviertje, waarvan het water trapsgewijs naar het bestaande poldergebied loopt. Watervalletjes zorgen voor mooie plekjes en brengen de waterpartij tot leven. Het water wordt met pompen in beweging gehouden en door recirculatie en waterzuivering met behulp van filters en uv-desinfectie wordt een hoge waterkwaliteit gehandhaafd.

Verontreinigde grond 

Het veilig en kostenefficiënt aanpakken van de bodemverontreiniging was van essentieel belang voor de ontwikkeling van het nieuwe park. 

In samenwerking met de Milieudienst Amsterdam heeft Arup een locatiespecifieke, risicogebaseerde aanpak ontwikkeld voor het saneren van de bodem. Het park van de Westergasfabriek is een van de eerste grote projecten in Nederland waarbij deze methode is toegepast. 

Nadat het grondwerk voor herprofilering van de locatie was uitgevoerd, is een kunstmatig zandbed over de grond aangebracht. Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers van het park en de nieuwe beplanting met de verontreiniging in aanraking komen.