Bir dil seçin
TR
; ;

Çankaya Sağlıklı Sokaklar Projesi, Ankara

Herkesin şehri: Sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık, Ankara şehir merkezini yeniden tasarlama vizyonunu harekete geçiriyor.

Sokak ve meydan gibi ortak kamu alanlarının kullanımını en üst seviye çıkarmak, yürüme ve bisiklete binme dahil olmak üzere günlük şehir hayatına katılım için şehir sakinlerini teşvik eden daha güvenli ve kapsayıcı bir şehir oluşturmak Sağlıklı Sokaklar konseptini tanımlayan özelliklerden biridir.  

Sağlık Sokaklar yaklaşımı; gürültü, hava kirliliği, erişilebilirlik, oturma ve barınma eksikliği gibi engelleri kaldırarak hassas grupların toplumsal katılımını, ticari ve sosyal aktiviteleri yeniden yapılandırarak bir alanın sokak manzarasını geliştirme arayışındadır. 

Türkiye’nin hareketli başkenti Ankara’nın kalbinde Çankaya yer alır, burası şehrin yaklaşık bir milyon insana ev sahipliği yapan kültür ve finans ilçesidir. Şehrin motorlu taşımacılığa olan aşırı bağımlılığı ve bunun erişilebilirliği zayıf sokaklara da otomobillerin hakim olmasına yol açması, kamusal alanın kalitesini son 20 yılda ciddi ölçüde etkilemiştir. Bu durum ülkenin en büyük ilçe belediyesi olan Çankaya’da çocuklar, engelliler, kadınlar ve yaşlılar gibi en hassas grupları olumsuz anlamda etkilemiş; sokaklar tehlikeli, gürültülü ve erişimi güç hale gelmiştir. 

Arup, FCDO Küresel Gelecek Şehirleri Programı’nın bir parçası olarak, tamamı katılımcı bir yaklaşıma dayalı erişilebilirliği artırarak ve kentsel alanlarını genişleterek daha enerjik bir toplum oluşturmak için Çankaya Belediyesi ile beraber çalışmaktadır. Bilgi temelli bir karar alma süreci ile, kent tasarımcılarımız ve şehir planlamacılarımız, hayat kalitesini artırmak ve daha güçlü ve katılımcı bir toplum oluşturmak için sürdürülebilirlik odaklı bir çerçeve tasarlamaktadır.

Ankara’nın Sağlıklı Sokakları; Arup’un İstanbul ve Bursa dahil olmak üzere büyük şehirlerde yer alan ve ekonomik gelişme, eşitlik ve erişilebilirliği tetikleyen bir dizi proje ile Türkiye’ye sunulmak üzere Birleşik Krallık Yabancı Milletler Topluluğu ve Gelişim Ofisi’ne yardımcı olduğu girişimlerden biridir. 

Bu girişim; daha yaşanılabilir ve enerjik, daha yeşil ve daha güçlü bir ilçe oluşturmak arayışındadır.

Sürdürülebilirlik odaklı kent tasarımı

Bir milyon meskun için katılımcı bir kent ortamı ve daha fazla erişilebilirlik oluşturmak adına toplumu ortak tasarımlı muhit ölçekli girişimlere dahil etme arayışında olan Çankaya’nın “Sağlıklı Sokaklar” projesi sürdürülebilirlik odaklıdır.   

Esas olarak Londra’nın 25 yıllık Ulaşım Strateji’sine rehberlik eden kentsel tasarımcılarımız, Çankaya’nın kendine has ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilçeye özel bir çerçeve geliştirdiler ve dört temel hususa vurgu yaptılar; bunlar daha yaşanabilir, canlı olan değişime daha iyi ayak uyduran ve daha yeşil bir ilçe yaratmaktı.   

Bu alanın sokak manzaralarını geliştirmek için hazırlanan bu içeriğe karşı duyarlı çerçeve hem Türkiye’deki hem de dünyanın diğer şehirlerindeki belediye ve ilçeleri uyumlu hale getirmek için uyarlanabilir ve tekrarlanabilir bir metodoloji içermektedir.   
Yeşil İlçe başlığı altında yer alan Değişime Ayak Uydurma bölümü olumsuz çevresel faktörleri azaltmak ve kentin mikro iklimini geliştirmek için gerekli yöntemleri dikkate alırken bu çerçeve yeniden ağaçlandırma girişimleri dahil olmak üzere Çankaya’da aktif bir kent ekosistemi oluşturmak için bir dizi canlandırıcı eylem önermektedir. Buradaki amaç, yaşanabilirlik açısından, Canlı İlçe hareketliliğini geliştirirken lokal ekonomiyi yeniden canlandırmak için çeşitli girişimler üzerine düşünmek ve toplum katılımını geliştiren daha güvenli ve erişilebilir ortamlar oluşturmaktır. 

Şehrin yetkilileri ve sakinleri, kamuya açık çekici ve hareketli alan tasarlamanın bu şehrin ekonomisini desteklediğini ve aynı zamanda o alanın sosyal değerini artırmak için anahtar noktada olduğunu anlamaktadır. ” Stefano Recalcati Stefano Recalcati Associate Director

Canlı sokak manzaraları oluşturmak için toplumun katılımı

Toplum katılımı ile kapsayıcılık, ortak bir vizyon oluşturmak için gereken ilk tasarım aşamasının ana parçasıdır ve bu çerçevenin kalbinde yer almaktadır. Yerel kurumların idari uygulamaları için kapsayıcı ve demokratik bir yaklaşım geliştirilmiş, katılımcı çalıştaylar ve toplantılar aracılığıyla çok geniş bir paydaş grubuna danışılmıştır. Katılımcı çalıştaylar ve paydaş katılımları, insanlarla etkileşim, insanlar için tasarım ve insanların bilgilerini sundukları bu programın yaklaşımı için üç ana merkez tarafından kılavuzluk edilmiştir.   

Yerel yetkililer ve kurumlarla yapılan çevrim içi tasarım çalıştayları, yetersiz temsil edilen toplulukları içeren odak grupları ve yerelde yaşayan çocuklarla yapılan bir dizi etkileşimli çalıştay ilçenin bütün ana aktörleri arasında değişimin tohumlarını atmada yardımcı olmuştur.

GIS verileri kentsel yenilenme vizyonuna bilgi sağlamaktadır

Çankaya Sağlıklı Sokaklar stratejik planı, güçlü bir veri analizi ile desteklenmektedir. Karar alma süreci, büyük veri setlerini yönetme ve görselleştirmeye yardımcı olmak üzere GIS tarafından geniş ölçüde desteklenmiştir.   

Hangi lokasyonların pilot projeler için en uygun olduğuna karar vermenin yanı sıra müdahale alanlarını tanımlama ve ölçeklendirme sürecinde GIS’i kullandık. Ekibimiz, veri haritaları ile desteklenerek, daha canlı bir toplum için ortak bir vizyon tanımlamak adına belediye gibi bütün farklı paydaşlarla yapılan müzakereye kılavuzluk yapabilir.